Informació pressupostària i modificacions de crèdit

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament de Pedreguer. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament dels impostos, taxes i diversos ingressos. El pressupost, en definitiva, ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania. Ací pot trobar-se més informació sobre les característiques, estructura i condicionants del pressupost de les entitats locals.

A continuació és possible consultar íntegres els pressupostos municipals de l'Ajuntament de Pedreguer des de l'any 2015, així com les corresponents liquidacions (una vegada finalitzat cadascun dels exercicis) i altra informació complementària:

ANYPRESSUPOSTMODIFIC. DE CREDITLIQUIDACIÓ Y COMPTE GENERALRESUMMES INFO.
2023 PRE - PR23 https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-els-pressupostos-municipals-per-a-2023
2022 PRE - PR22 https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-els-pressupostos-municipals-per-a-2022
2021 PRE .- PR21 https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-els-pressupostos-municipals-per-a-2021
2020 PRE https://pedreguer.sedelectronica.es/transparency/efddee0a-245a-4a2f-b9ae-4eab6337d110/ - PR20 https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-el-pressupost-municipal-per-a-2020
2019 PRE https://pedreguer.sedelectronica.es/transparency/f2e02db8-04ab-4724-956b-37901af0f6c7/ - PR19 https://pedreguer.es/es/pedreguer-aprova-el-pressupost-municipal-per-a-2019
2018 PRE http://pedreguer.sedelectronica.es/transparency/07df67cd-32e5-4fdb-9d16-5d5e88a2f9af/ - PR18 http://pedreguer.es/es/pedreguer-aprova-el-pressupost-municipal-per-a-2018
2017 PRE http://pedreguer.sedelectronica.es/transparency/b227535c-76b3-4774-aa75-70c179c868c6/ L17 PR17 http://pedreguer.es/es/pedreguer-aprova-el-pressupost-municipal-per-a-2017-sense-cap-vot-en-contra
2016 PRE http://pedreguer.sedelectronica.es/transparency/7e4f02d1-6d8d-49ad-9311-baf0785a59eb/ L16 PR16 http://pedreguer.es/es/pedreguer-aprova-el-pressupost-municipal-per-a-2016
2015 PRE http://notengocoche.com/d/789150935235522857 L15 PR15 http://pedreguer.es/es/aprovats-els-pressupostos-per-a-2015

 

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 2 =