Certificats digitals

Què és un certificat digital o certificat de signatura electrònica?

És un document electrònic que identifica una persona i permet l'intercanvi segur i privat d’informació amb altres persones i organismes, d’acord amb l'establert en la normativa vigent.

Els certificats han de ser emesos per una Entitat de Certificació (entitat de confiança que s’encarrega de verificar les identitats certificades) i poden ser de dos tipus: en format sofware (com un arxiu descarregable a l'ordinador) o amb el DNIe.

Quin aspecte té un certificat digital?

En ser un fitxer electrònic pot estar contingut a una memòria USB, un CD, instal·lat en un ordinador o contingut en una targeta amb un xip integrat (DNIe).

Per a saber si tenim algun certificat instal·lat a l’ordinador el podem buscar al navegador web:

  • Internet Explorer: Eines > Opcions d’Internet > Contingut > Certificats. Aquests certificats serveixen també per a Google Chrome.
  • Mozilla Firefox: Eines > Opcions > Avançat > Xifratge > Visualitza els Certificats.

Per a què serveix un certificat digital?

Un certificat digital permet:

  • Identificar-vos i garantir la vostra identitat a Internet.
  • Signar documents electrònics amb validesa legal.
  • Enviar informació entre dues parts de forma segura i íntegra.
  • Accedir a informació personal i/o continguts restringits.

Com s'utilitza un certificat digital?

Per a utilitzar un certificat necessiteu:

  • Disposar d'un certificat digital reconegut.
  • En cas de certificat contingut en una targeta amb un xip integrat (DNIe), tenir un dispositiu usb o lector de targetes xip compatible amb el certificat.
  • Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i, si s'escau, els drivers del dispositiu usb o lector de targetes.

Quina validesa legal té un certificat digital?

Segons l'art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper".

Com podeu obtenir un certificat digital?

Es pot obtenir un certificat digital sol·licitant-lo a qualsevol Autoritat de Certificació reconeguda (Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat Valenciana, Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda), que desprès de verificar les dades personals proporcionades emetrà el certificat

També és possible obtenir-lo presencialment a l'Ajuntament de Pedreguer, de dilluns a dimecres en horari de 8 a 12.00h, AMB CITA PRÈVIA (es pot demanar en aquest enllaç). Cal aportar-hi DNI (original i còpia) o, en el cas d'estrangers, NIE i passaport amb fotografia.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 1 =