Pla Parcial Oquins d'Ús Industrial

S'ha sotmes a participació pública i consultes la Versió del Pla Parcial (VDP3) Sectors 5, 6 i 7 del Sòl Urbanitzable Industrial Oquí per termini de 20 dies hàbils, des del dia 17 de març fins al 17 d’abril ambdós inclosos. La documentació s'ha pogut consultar en la página web de l’Ajuntament oferint la possibilitat de formular al·legacions únicament referides als canvis efectuats respecte de l’anterior versió.

Les modificacions efectuades bàsicament són: creació d’un espai de reserva viària per la futura eixida de l’AP-7, modificació de la secció de la N-332 (amplia secció i servituds), modificació del traçat de la via pecuària “Colada de Pedreguer”, creació d’una passera amb motiu de la “Colada d’Oquins a La Llosa” i eliminació del vial 12 de la versió anterior (cul de sac).

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 2 =