Informació General

Ací pots descarregar el fullet d'informació general.

Instal·lació d’antenes receptores

L’Ajuntament NO dóna suport tècnic (inclosa la instal·lació d’antenes: l’Ajuntament ni les instal·la, ni facilita la seua obtenció, ni té contractes amb cap empresa d’instal·lació d’antenes).

Punt a part és que es dispose d’una relació d’empreses que puguen tirar endavant la instal·lació perquè l’usuari puga tenir algunes referències, però sempre serà la contractació per compte del client, atenent que el preu, condicions, i manteniment siga l’acordat entre usuari i empresa instal·ladora, eximint de responsabilitats a l’Ajuntament. Qualsevol empresa que s’oferesca com instal·ladora podrà comunicar-ho a l’Ajuntament deixant la seua propaganda, la qual serà lliurada a la persona interessada tal com es va deixar.

Restabliment del servei per avaries

Podent haver-hi queixes dels usuaris sobre les molèsties causades per la manca de servei a causa de les avaries que sorgeixen, l’Ajuntament vol deixar clar diversos punts:

1 .- Entén i comprèn les molèsties causades a aquells veïns que no disposen d’alternativa a la xarxa wifi municipal (d’ara endavant XWM). S’intentarà anar resolguent aquesta situació paulatinament.

2 .- La falta de subministrament no és a causa d’un tall ni cancel·lació per part de l’Ajuntament, sinó a avaries sofertes per causes externes o no controlables (fallada en els subministraments externs com llum o telèfon, caiguda de llamps en components, pujades de tensió per tempestes, etc.) i que, en certa mesura, no són competència d’aquest o de difícil posada en marxa.

3 .- Com bé es sap, el servei prestat és gratuït, no cobrant mensualitats ni cap altre tipus de quotes. Per aquest motiu, no hi ha compromís per part de l’Ajuntament a solucionar l’avaria en un termini determinat (com passa amb les companyies telefòniques o de pagament). Això no vol dir que no agilite tot el que estiga a les seues mans per a això ni pose el seu major esforç en la tasca, tot el contrari.

4 .- La XWM va ser pensada per donar cobertura d’Internet a com més veïns fos possible, però es tracta d’un servei bàsic, bloquejant algunes característiques (descàrregues P2P, principalment, i altres per qüestions tècniques). No es garanteix, ni hi ha compromís de garantir, la cobertura, la qualitat del senyal, la velocitat de la xarxa ni el restabliment en un temps màxim del servei si, com pot succeir, aquest cau.

5 .- Es procura informar de tot això als usuaris quan vulguen saber com funciona la xarxa, indicant que, si l’ús de la XWM és per substituir una ADSL a la qual l’usuari ja estava abonat o per no donar-se d’alta amb una companyia telefònica i aprofitar la gratuïtat de la XWM i precisa del servei a nivell professional o li resulta indispensable no estar més de 48 hores sense Internet, no se’ls aconsella, sota avís del que està exposat.

En resum, la XWM funciona amb algunes restriccions tècniques, sense garanties de cobertura, velocitat, qualitat del senyal, restabliment en un temps màxim del servei en cas d’avaries.Desaconsellant, per això, el seu ús a nivell professional o similars.L’Ajuntament comprèn les molèsties causades i sempre intenta restablir el senyal al més aviat possible.

NOTA: Les avaries poden ser motivades a causa de fortes pujades de tensió per caigudes de llamps en zones pròximes a la ubicació de les antenes, arribant a cremar els sistemes de protecció SAI, fonts d’alimentació i routerboard.

Preguntes freqüents sobre Guifi.net Pedreguer

Des de l’Ajuntament recomanem que visites www.guifi.net per saber més sobre aquesta xarxa.

Què és això de la xarxa de telecomunicacions per ràdio per a l'autoprestació de serveis de comunicacions o xarxa sense fils lliure?

En general és una xarxa d’ordinadors que fem entre tots i que tots tenim dret a saber com funciona. No depèn de cap empresa, administració o particular, encara que tots poden col·laborar. La seua funció principal és interconnectar persones a través dels seus dispositius connectats a la xarxa.

Cada usuari, en funció de la seua implicació a la xarxa, crea la infraestructura necessària perquè la xarxa s’expandesca. Si posem una antena receptora orientada a un supernode rebrem el senyal i estarem connectats. Si, a més, volem ampliar la xarxa des de casa nostra fins a una zona on no arriba la cobertura, podem col·locar una antena emissora contribuint a que la xarxa cresca.

Les xarxes sense fils lliures van néixer fa ja uns anys, i cada vegada van creixent més ràpid. A Espanya ja són milers de persones les que les fan servir.

En el cas de Pedreguer, l’Ajuntament ha estat l’impulsor col·locant dos supernodes als cims de la Solana i de la Sella, donant cobertura a gairebé tota l’àrea urbana de Pedreguer i part del disseminat i urbanitzacions. En un futur més o menys pròxim està previst ampliar el nombre de supernodes per abraçar tot el terme municipal.

Amb això, els usuaris d’aquesta xarxa estaran no només dins de la seua xarxa domèstica sinó també dins d’una altra més gran.

Quins serveis ofereixen aquesta xarxa?

Els mateixos que en qualsevol xarxa domèstica. Amb la configuració adequada, així com amb les mesures de seguretat necessàries, es podran compartir documents, videoconferència, telefonia IP, i, evidentment, connexió a Internet.

Tindré Internet gratis?

La xarxa en si no és un proveïdor d’Internet ni presta cap servei. Aquesta es pot utilitzar per qualsevol per a qualsevol ús, sempre que complesca la llicència Procomun sense fils. Un dels usos que se li pot donar és el d’afegir a la xarxa “portes” cap a Internet.

Qualsevol amb una connexió de banda ampla contractada pot compartir a través de la xarxa i permetre el seu ús a tothom que es vulga connectar mitjançant el que s’anomena un “proxy”. A part d’això, també és possible que un grup d’amics, familiars, etc. utilitzen la xarxa per compartir una connexió entre ells només. Aquest tipus d’usos es denominen “autoprestació agregada”.

En Pedreguer es realitzarà amb un “proxy” instal·lat a la Casa de la Cultura, ja que l’Ajuntament ha decidit compartir la seua connexió a Internet. Per descomptat, qualsevol es pot connectar sense pagar res per aquest servei. Però, recordem, a més, que la xarxa es pot utilitzar per a altres moltes coses, que sens dubte aniran apareixent a poc a poc.

Què em cal per connectar-me a la xarxa?

Bàsicament, a part de l’ordinador, una antena receptora amb suficient potència connectada al PC. Al mercat hi ha uns aparells que integren l’antena amb el router, dels que simplement cal treure un cable per connectar-nos a ells. Són els que usarem a Pedreguer.

Si volem connectar més d’un ordinador simultàniament (tant dins d’una mateixa casa com per a una comunitat de veïns), necessitarem un switch, és a dir, una mena de “lladre” amb més d’una presa de cable de xarxa. Si a més volem que la connexió es compartesca dins de la casa sense fils, necessitem un punt d’accés wifi.

Aquelles persones que ja disposen d’un router, switch o punt wifi no serà necessari adquirir un de nou llevat que aquest no es puga configurar correctament per algun motiu.

Per què un usuari i una contrasenya?

L’Ajuntament comparteix el seu accés de forma lliure a Internet però tampoc vol que ningú faça abusos o mal ús de la xarxa. Per això ha activat un proxy amb un hotspot, on només aquells usuaris que hagen estat autoritzats podran accedir a la xarxa.

Per tenir el teu usuari i contrasenya, una vegada finalitzada la instal·lació de l’antena, així com les connexions als equips, comunica-ho a l’Ajuntament i se’t donaran les claus.

Anirà ràpid la connexió?

Depèn. La velocitat dins de la xarxa varia segons distàncies al supernode, obstacles, condicions climatològiques, etc. Pel que fa a Internet, el màxim que ofereixen les operadores a Pedreguer són 10 Mbps, l’Ajuntament comparteix la seua xarxa, la velocitat actual és de 10 Mbps. A partir d’ací, la velocitat dependrà del nombre d’usuaris connectats simultàniament.

El eMule, Ares, Torrent… funcionaran gratis?

NO.

Tant per qüestions tècniques (no consumir un sol usuari tot l’ample de banda) com a prevenció d’un ús il·legal, atès que l’Ajuntament en si és el titular de la connexió a Internet i seria el responsable final de la seua utilització, ha bloquejat el tipus de descàrregues P2P.

Qualsevol actuació per part de les autoritats competents en la matèria sobre la connexió a Internet de l’Ajuntament referent a talls, restriccions, bloquejos, etc. per l’acció d’un sol usuari de Guifi.net Pedreguer, repercutiria sobre el 100% de la resta d’usuaris.

Això no implica que els usuaris dins de la xarxa no puguen compartir arxius propis entre ells.

La resta de serveis bàsics sí estarà disponible: Consulta de pàgines web, descàrrega de correus, Facebook, Youtube, Yahoo, Hotmail, càmera web, xats, etc.

Tot això és legal?

Perfectament legal. Les bandes de freqüències utilitzades a la xarxa (2,4 GHz i 5 GHz) estan alliberades en gairebé tot el món per a ús particular, pel que no es requereix de cap llicència d’emissió.

A més, segons la Directiva Europea 2002/20/EC, l’ús que li donem a la xarxa no suposa la prestació d’un servei i no es regeix per les normes del mercat i la competència. Textualment, de les seues consideracions prèvies:

“Aquesta Directiva s’aplica únicament a la concessió de drets d’ús de radiofreqüències, quan aquest ús implique el subministrament d’una xarxa o servei de comunicacions electròniques, normalment a canvi d’una remuneració. L’ús personal d’equips terminals de ràdio, basat en l’ús no exclusiu de radiofreqüències específiques per part d’un usuari i no relacionat amb una activitat econòmica, com ara l’ús d’una banda ciutadana per radioaficionats, no constitueix subministrament d’una xarxa o servei de comunicacions electròniques i, per tant, no està inclòs en aquesta Directiva”.

Això qui ho muntarà, configurarà, etc.?

En principi un usuari experimentat pot fer-ho ell mateix, però també pot recórrer a un tècnic especialista que munte la infraestructura.

No obstant això, en ambdós casos, s’ha de tenir en compte la normativa sobre la col·locació d’antenes al casc històric, on es prestarà especial atenció per evitar que aquestes estiguen en llocs molt visibles.

Jo ja tinc Internet a casa, em val la pena connectar-me a la xarxa?

Com hem dit, la xarxa no és només Internet. Estant-hi pots accedir a tots els continguts que compartesquen els usuaris de la mateixa.

Puc accedir amb dispositius mòbils a la xarxa i tenir Internet?

Tens sort si reps senyal prou bona des d’un dispositiu mòbil, la senyal “guifi” viatja normalment per les teulades. Els portàtils, per exemple, al no tenir antena d’abast, o estar situats en interiors, moltes vegades no emeten un senyal prou forta com per connectar. El desplegament es fa més aviat orientat a punts fixes, tot i que certament hi ha alguns llocs, a pocs metres dels punts d’accés, on és possible connectar.

No es dóna suport per millorar la senyal en aquests casos. Si vols assegurar que tingues bona senyal amb un dispositiu mòbil, acosta’t físicament al punt d’accés, surt al balcó o la terrassa … L’enunciat de la pregunta, en realitat té dues preguntes, i per tant, dues respostes:

  1. Direcció IP, DNS …: En general es configuren els punts d’accés amb DHCP i DNS automàtiques.
  2. Accés a Internet: Una volta connectat, pots accedir a tots els continguts de la xarxa. No obstant això, sí que està previst que en algunes zones de la població es puga disposar de connexió a peu de carrer, orientat, principalment, a veïns i/o turistes que puguen requerir d’aquest servei. Per descomptat, la connexió estarà limitada per zona i temps d’ús (ja funcionant al voltant de la Casa de la Cultura o l’ESpai Jove, durant 1 hora màxim al dia; més endavant, també als Porxes amb la mateixa limitació).

Tinc problemes tècnics, els soluciona l’Ajuntament?

Si recordes, cada usuari és amo de la seua pròpia xarxa i d’ell depèn el bon estat i funcionament de la seua antena així com de la resta de la seua infraestructura. En cas d’avaria de l’antena o altres equips, serà ell qui buscarà la millor manera de solucionar-ho.

L’Ajuntament s’encarregarà de mantenir la infraestructura muntada per ell mateix, és a dir, els punts d’accés lliures i els nodes de connexió de la resta de la xarxa, així com compartir aquells recursos que crega necessaris, com ara el seu accés a Internet.

Com em puc donar de baixa?

Ací no hi ha altes com en les companyies telefòniques.

En aquesta xarxa només demanes un usuari i una contrasenya per utilitzar el proxy de l’Ajuntament com a porta d’enllaç amb Internet. Pel que donar-se de baixa no existeix com a tal.

En el cas que no vulgues seguir en la xarxa, només has de desconnectar la teua antena de recepció o configurar els teus aparells per al nou ús que els vages a donar.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 4 =