Comissions del Ple

Atribucions i funcions

Les Comissions constitueixen els òrgans encarregats de l'estudi, debat i proposta de tots aquells assumptes que són competència del Ple. Es corresponen amb les àrees de gestió en què s'estructura l'organització municipal.

Entre les seues funcions trobem:

 • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de sotmetre's a la decisió del Ple.
 • El seguiment de la gestió del Govern municipal, sense perjudici del superior control i fiscalització pel Ple.
 • L'elaboració d'estudis i enquestes sobre assumptes d'interés municipal.
 • Aquelles altres que el Ple hi delegue, d'acord amb el que disposa la legislació de règim local.

Les Comissions poden ser permanents o no permanents. Són permanents les que es constitueixen amb tal caràcter durant el mandat corporatiu, com ara les Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes. A banda, se'n poden crear d'altres de caràcter no permanent per a tractar qüestions o aspectes concrets.

En formen part els regidors pertanyents als grups polítics municipals. Les sessions no són públiques.

Estructura i composició

Seguidament es detallen les Comissions existents actualment i els respectius membres, d’acord amb allò aprovat en les corresponents sessions plenàries.

Comissió Informativa d'Hisenda, Urbanisme, Personal, Igualtat, Interior i Esports, i Especial de Comptes
 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Josepa Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Andrés Ferrer Ribes (PP).
 • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
Suplents:
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
 • Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Juan Gayá Díaz (PP).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
 • Albert Noguera Ballester (CUP).
Comissió de Serveis Municipals, Contractació, Comerç, Indústria, Ocupació, Medi Ambient, Aigua i Agricultura
 • Victòria Simó Noguera (presidenta) (COMPROMÍS).
 • Josepa Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Juan Gayá Díaz (PP).
 • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • Albert Noguera Ballester (CUP).
Suplents:
 • Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS).
 • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
 • Noelia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PP).
 • David Prats Fornes (CUP).
Comissió de Cultura, Normalització Lingüística, Educació, Modernització, Participació, Transparència, Turisme, Joventut, Festes, Sanitat i Benestar Social
 • Noèlia Miralles Gilabert (presidenta) (COMPROMÍS).
 • Blai Server Server (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Juan Gayá Díaz (PP).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
 • Albert Noguera Ballester (CUP).
Suplents:
 • Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Josepa Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
 • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
Comissió de Planificació
 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Josepa Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
 • Andrés Ferrer Ribes (PP).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
Suplents:
 • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
 • Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Juan Jose Puigcerver Vidal (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • Albert Noguera Ballester (CUP).
Comissió especial per a l'estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis
 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Blai Josep Server Server (COMPROMÍS).
 • Andrés Ferrer Ribes (PP).
 • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
Suplents:
 • Noelia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Josepa Àngela Barber Carrió (COMPROMÍS).
 • Inmaculada Puigcerver Almodóvar (COMPROMÍS).
 • Juan José Puigcerver Vidal (PP).
 • Pere Antoni Arbona Mezquida (PSPV-PSOE).
 • Albert Noguera Ballester (CUP).

 

Política de privacitat: En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal l'informem que les seues dades personals, recollides a través del formulari, es guardaran en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Pedreguer i únicament serviran per a fer-li arribar l'actualitat municipal.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 1 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR