Normativa municipal i ordenances

La normativa municipal està constituïda essencialment per les ordenances aprovades per l'Ajuntament de Pedreguer. N'hi ha de tres tipus (fiscals, no fiscals i reglaments) i abasten un ampli ventall de matèries.

A continuació és possible consultar les ordenances municipals actualment en vigor: 

Ordenances municipals

Document complet d'Ordenances Municipals de l'Ajuntament de Pedreguer (actualitzades a agost de 2020).

En la següent taula apareixen indicades i enllaçades per tipologia i temàtica (clica a sobre per accedir directament a cadascuna d'elles):

ORDENANÇA

ENTRADA EN

VIGOR

Pag.

IMPOSTOS

 

 

Impost sobre l'increment de valor de naturalesa urbana (PLUSVÀLUA)

01-01-05

8

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICO)

01-01-90

10

Impost sobre vehicles de tracció mecànica. (IVTM)

01-01-94

13

Impost sobre Bens Immobles.(IBI)

01-01-03

22

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

01-01-03

27

TAXES

 

 

Taxa per l’atorgament de llicències municipals d’ocupació.

15-03-97

31

Llicència d'obertura d'establiments. (OBERTURES)

01-01-99

34

Taxa per la recollida d'escombraires (ESCOMBRAIRES)

01-01-05

38

Prestació de serveis de les Escoles de Música, Pintura i Conservatori.(ESCOLES)

01-01-99

46

Taxa per la prestació del servei d'aigua potable. (AIGUA)

01-01-99

48

Taxa per la instal·lació en terrenys d'ús públic local de lloc icasetes de venda, barraques, espectacles, atraccions odivertiments, indústries al carrer i rodatge cinematogràfic.

01-01-99

52

Taxa per ocupacions de subsòl, sòl i vol de la via pública.

01-01-99

57

Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres iles reserves de via pública per aparcament, càrrega idescàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.

29-10-98

60

Taxa per llicències urbanístiques

01-01-99

64

Taxa per prestació de serveis en el cementeri municipal ialtres serveis fúnebres de caràcter local.

01-01-99

67

Taxa per prestació de serveis per activitats esportives

Municipals

01-01-00

71

Taxa per la venda de publicacions municipals

01-07-00

76

Taxa per la prestació del servei d'ensenyament per laformació de persones adultes i altres cursos impartits perl'Ajuntament.

23-11-00

79

Taxa per entrada a espectacles i activitats culturalsorganitzats per l'Ajuntament.

12-05-00

81

Taxa per prestació de serveis per cursos de teatreorganitzats per l'Ajuntament.

12-05-00

82

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules icadires amb finalitat lucrativa.

01-01-01

83

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic ambmercaderies, materials de construcció, runes, tanques,puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

01-01-01

86

Taxa per la utilització de les instal·lacions esportivesmunicipals

24-09-04

90

Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local amb caixers automàtics, amb accés directe des de la via publica

17-02-10

95

Taxa per la utilització de les instal·lacions de l’espai cultural

25-05-12

97

 

Taxa per la utilització de les instal·lacions de la nau polivalent (ROCÒDROM)

 

17-02-14

99

PREUS PÚBLICS

 

 

Preu públic per l'estacionament al parquing municipal.

01-05-02

103

ORDENANCES URBANÍSTIQUES

 

 

Ordenança especial reguladora de les distàncies delsvallats i tancats

 

106

Ordenança reguladora de l’edificació secundària en sòlurbà i urbanitzable

22-03-06

109

ALTRES ORDENANCES

 

 

Retirada de vehicles de les vies públiques.(GRUA)

24-02-93

115

Neteja viària i gestió de residus. (NETEJA I RESIDUS)

28-12-04

119

Quadre d'infraccions i sancions en la Llei sobre tràfic icirculació de vehicles a motor.(SANCIONS)

 

144

Ordenança especial reguladora de la neteja i mantenimentde parcel·les agrícoles

25-01-05

176

Ordenança d’abocaments a la xarxa municipal declavegueram

22-03-07

178

 Ordenança per la regulació i control de la contaminació per sorroll i vibracions

31-08-92

197

Ordenança reguladora de la convivència ciutadana

29-04-09

218

Ordenança reguladora del control i tinença d’animals

30-10-12

238

 

Ordenança reguladora de l’Ús de l’Administració Electrònica

27-12-12

260

Reglament del conservatori i escola de música

28-05-14

294

 

Reglament Orgànic Municipal

05-06-12

319

Reglament per a la concessió de l’Escut d’Honor de la Vila de Pedreguer

24-11-15

328

Taxa per expedició de documents administratius

26-07-17

332

Reglament del Consell Social municipal de l’Ajuntament de Pedreguer

26-07-17

334

Ordenança reguladora de les festes majors de juliol del poble de Pedreguer

06-08-20

339

 

 Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 1 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR