Normativa municipal i ordenances

La normativa municipal està constituïda essencialment per les ordenances aprovades per l'Ajuntament de Pedreguer. N'hi ha de tres tipus (fiscals, no fiscals i reglaments) i abasten un ampli ventall de matèries.

A continuació és possible consultar les ordenances municipals actualment en vigor: 

Ordenances municipals

Document complet d'Ordenances Municipals de l'Ajuntament de Pedreguer (actualitzades a juliol de 2018).

En la següent taula apareixen indicades i enllaçades per tipologia i temàtica (clica a sobre per accedir directament a cadascuna d'elles):

ORDENANÇAPÀGINA ENTRADA EN VIGOR
IMPOSTOS
Impost sobre l'increment de valor de naturalessa urbana (PLUSVÀLUA) 7 01-01-05
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 11 01-01-90
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15 01-01-94
Impost sobre Bens Inmobles 19 01-01-03
Impost sobre Activitats Econòmiques 25 01-01-03
TAXES
Taxa per l'atorgament de llicències municipals d'ocupació 29 15-03-97
Llicència d'obertura d'establiments 33 01-01-99
Taxa per la recollida d'escombraires 37 01-01-05
Prestació de serveis de les Escoles de Música, Pintura i Conservatori 47 01-01-99
Taxa per la prestació del servi d'aigua potable 51 01-01-99
Taxa per la instal·lació en terrenys d'ús públic local de lloc i casetes venda, barraques, espectacle, atraccions o divertiments, indústries al carrer i rodatge cinematogràfic 56 01-01-99
Taxa per ocupacions de subsòl, sòl i vol de la via pública 60 01-01-99
Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus 64 29-10-98
Taxa per llicències urbanístiques 69 01-01-99
Taxa per prestació de serveis en el cementeri municipal i altres serveis fúnebres de caràcter local 73 01-01-99
Taxa per prestació de serveis per activitats esportives Municipals 77 01-01-00
Taxa per la venda de publicacions municipals 81 01-07-00
Taxa per la prestació del servei d'ensenyament per la formació de persones adultes i altres cursos impartits per l'Ajuntament 83 23-11-00
Taxa per entrada a espectacles i activitats culturals organitzats per l'Ajuntament 87 12-05-00
Taxa per prestació de serveis per cursos de teatre organitzats per l'Ajuntament 89 12-05-00
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 91 01-01-01
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues 95 01-01-01
Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals 100 24-09-04
Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local amb caixers autòmatics, amb accés directe des de la via publica 104 17-02-10
Taxa per la utilització de les instal·lacions de l'espai cultural 108 25-05-12
Taxa per la utilització de les intal·lacions de la nau polivalent (ROCÒDROM) 110 17-02-14
Taxa per a documents administratius 112 26-07-17
PREUS PÚBLICS
Preu públic per l'estacionament al pàrquing municipal 118 01-05-02
ORDENANCES URBANÍSTIQUES
Ordenança especial reguladora de les distàncies dels vallats i tancats 122  
Ordenança reguladora de l'edificació secundària en sòl urbà i urbanitzable 124 22-03-06
ALTRES ORDENANCES
Reterida de vehicles de les vies públiques. (GRUA) 132 24-02-93
Neteja viària i gestió de residus 136 28-12-04
Quadre d'infraccions i sancions en la Llei sobre tràfic i circulació de vehicles a motor 172  
Ordenança especial reguladora de la neteja i manteniment de parecel·les agrícoles 212 25-01-05
Ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram 216 22-03-07
Ordenança per la regulació i control de la contaminació per sorroll i vibracions 240 31-08-92
Ordenança reguladora de la convivència ciutadana 266 29-04-09
Ordenança reguladora del control i tinença d'animals 292 30-10-12
Ordenança reguladora de l'Ús de l'Administració Electrònica 318 27-12-12
Reglament del Conservatori i Escola de Música 354 28-05-14
Reglament Orgànica Municipal 384 05-06-12
Reglament per la concessió de l'Escut d'Honor de la Vila de Pedreguer 392 24-11-15
Reglament del Consell Social Municipal de l'Ajuntament de Pedreguer 396 26-07-17
Ordenança reguladora del Rastre en Les Galgues 403
Ordenança reguladora de les Festes Majors de juliol del poble de Pedreguer 409 22-06-18

 Política de privacitat: En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal l'informem que les seues dades personals, recollides a través del formulari, es guardaran en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Pedreguer i únicament serviran per a fer-li arribar l'actualitat municipal.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 2 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR