Pedreguer aprova els pressupostos municipals per a 2023

29/12/2022

En la sessió ordinària d’aquest dijous, 29 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Pedreguer ha aprovat els comptes municipals per a l’exercici 2023, per desè any consecutiu amb romanent positiu, gràcies a una gestió econòmica que ha permès a la institució disposar de liquiditat, reduir el deute a 0 euros i pagar als proveïdors en menys d’un mes. D’altra banda, la sessió serví també per a aprovar amb el vot a favor de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, un reconeixement extrajudicial de crèdits de 20.097,34 € euros per fer front a: la representació del pasacarrer familiar ALAS; dinar premis d'honor; drets d’accés i drets d’enganxament a iberdrola; revisar vehicle per ITV; reparar gronxadors, reparar persiana, tallar porta i junta trepitge nova; servei de residència de gossos, mensualitat novembre 2022; treballs tècnics llums i so actes culturals setembre, octubre i novembre 2022; manteniment dels animals del mes de octubre de 2022; i tractament de residus voluminosos (recollida i gestió de vegetació) del mes de novembre de 2022.

Els comptes proposats per l’equip de govern, que han eixit endavant amb el vot favorable de COMPROMÍS, l'abstenció de la CUP i el vot en contra de la resta de grups, ascendiran a 9.335.000 €, tant en despeses com en ingressos. Novament, tal com ocorre des del 2012, en aquest exercici tampoc no es preveuen ingressos via préstec (llevat d’un concertat amb l’IVACE, condició necessària per acollir-se a una subvenció, reemborsable). Així, serà el quart pressupost municipal que arranca a 1 de gener amb un deute municipal de 0 € (front als 4.491.767,36 € de juny de 2011 o els aproximadament 2 milions d’€ de desembre de 2016).

Els comptes per al 2023 seran un 4,53% més elevats que els de 2022, passant dels 9 milions d'euros per primera vegada des de 2014.

Diferents factors condicionen aquest augment dels comptes: d'una banda estan les conseqüències generals derivades de la crisi provocada per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, amb l'augment dels preus, l'IPC i la inflació; d'altra les conseqüències particulars que això ha provocat a nivell municipal: revisió de preus de la concessió de recollida de residus, per ajustar-se a l'IPC o l'augment salarial marcat pel govern espanyol, entre altres. També és destacable l'important increment que comportarà la recentment aprovada revisió de la Relació de Llocs de Treball, que significarà una pujada quasi general de tots els jornals de la plantilla municipal.

Tot i això, i gràcies a altres factors que permeten a l'Ajuntament disposar de més ingressos (subvencions, impost sobre construccions i obres, llicències urbanístiques, la taxa per aprofitament especial d’empreses de subministrament o la nova partida pels ingressos del preu públic per abastiment d’aigua potable, així com haver finalitzat ja l'arrendament anual que es pagava per la gespa artificial del camp de futbol des de 2011) no només es mantenen, com en anys anteriors, els eixos principals (les partides destinades a benestar social -ajudes socials, subvencions a associacions socials sense ànim de lucre, igualtat, infermeria escolar, contribució a la MASSMA, aportació a la Creu Roja, ajuda als refugiats i al tercer món, a la Residència o beques per estudis superiors; el foment de l’ocupació; la cultura i l’educació -programació cultural i juvenil, convenis amb associacions i entitats culturals, activitats i tallers extraescolars o les ajudes a la realització d’estudis superiors), sinó que, en alguns casos, incrementen la quantitat, concretament pel que fa a les aportacions a la MASSMA o el CREAMA, la despesa en joventut i igualtat o subvencions a entitats esportives o socials.

Es contempla la pujada del 2,5 % prevista per tota la plantilla municipal, tot i no aplicar-la al jornal dels càrrecs polítics, que queda congelat, per tercer any consecutiu. També es contempla en el Capítol 1 de Personal (que s'incrementa en un 11,05%) la consignació de 7 nous llocs de treball, més l’augment de la tercera part de l’increment de les retribucions, resultat de la nova RLT aprovada en novembre de 2022, que es farà efectiva en tres anualitats.

Finalment, també hi han estat consignades les 5 propostes ciutadanes amb més vots sorgides dels Pressupostos Participatius (els projectes de millora i/o renovació de la Biblioteca Municipal i la reforma integral de l’antiga guarderia, el col·lector d’aigües pluvials a l’Avda. D’Alacant, el projecte d’urbanització de la zona davant del CEIP Alfàs i dotar a la policia local d’un Parc Mòbil d’Educació Viària).

D’altra banda, els comptes que es proposen permetran dur a terme altres actuacions, com la restauració i habilitació dels Pòrxens, obres de clavegueram a l'Avinguda País Valencià i Avinguda d'Alacant, obres pluvials a la Plaça Major i Mestre Serrano, la construcció d'una compostera, l'adquisició d'una Casa d'Acollida d'animals abandonats, adequació de vestuaris i graderies del poliesportiu o el canvi de gespa artificial del camp de futbol.

Altres punts aprovats en la darrera sessió plenària de l’any van ser delegar i encarregar a la diputació d'Alacant, a través de SUMA, la gestió de determinades facultats en matèria de gestió i recaptació de les sancions administratives que l'incompliment de la nova ordenança de convivència comporte amb els vots a favor de Compromís i el grup socialista i l'abstenció de la resta de grups; l'Ordenança municipal reguladora del Rastre en el polígon industrial les Galgues, amb el vot a favor de Compromís i la CUP i l'abstenció de la resta de grups; la ratificació de la creació de l'Entitat de Gestió i Modernització de l'àrea industrial Les Galgues, aprovada amb els vots de Compromís, PP i PSOE i l'abstenció de la CUP; la delegació de competències per a les actuacions d'eficiència energètica, renovació integral del centre, aulari infantil i altres del CEIP l'Alfàs, amb la unanimitat de tots els grups; i la revisió de preus del contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, arran de la petició feta per l'empresa concessionària el passat 15 de novembre, acollint-se a allò estipulat al contracte signat, passant de 850.777,51 a 961.378,59 anuals, aprovant-se amb els vots a favor de Compromís i el vot en contra de la resta de grups.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 3 =