Membres del Ple i grups polítics

El Ple de l'Ajuntament de Pedreguer està integrat per 13 regidors i regidores, en representació de quatre grups polítics: COMPROMÍS, PP, PSPV-PSOE i CUP.

A continuació s'indiquen els membres del Ple per cadascun dels grups, els seus correus de contacte, les respectives declaracions de béns i activitats, i altra informació d'interés.Sergi Ferrús Peris

Sergi Ferrús Peris

Alcalde

Sergi Ferrús Peris

Alcalde

Regidories no delegades: Personal, Interior, Hisenda, Igualtat, Diversitats i Polítiques Inclusives, Noves Tecnologies i Projecció del Municipi.

Correu electrònic: alcaldia@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 28.459,48.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 12.152,14.
 • Total (en €, nets): 40.611,62.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 0,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 33.789,18.
Victòria Simó Noguera

Victòria Simó Noguera

Victòria Simó Noguera

Regidora de Participació, Transparència i Obres Públiques.

Correu electrònic: participacio@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 100.492,92.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 2.462,22.
 • Total (en €, nets): 102.955,14.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 0,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 45.497,57.
Noèlia Miralles Gilabert

Noèlia Miralles Gilabert

1a Tinença d'Alcaldia

Noèlia Miralles Gilabert

1a Tinença d'Alcaldia

Regidora de Turisme, Infància i Joventut, Benestar Animal, Festes, Comerç, Indústria i Contractació.

Correu electrònic: turisme@pedreguer.es | festes@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 0,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 9.000,00.
 • Total (en €, nets): 9.000,00.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 0,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 8.498,42.
Ferran Lloret Morell

Ferran Lloret Morell

2a Tinença d'Alcaldia

Ferran Lloret Morell

2a Tinença d'Alcaldia

Regidor d'Educació, Cultura, Patrimoni, Solidaritat i Normalització Lingüística.

Portaveu del Grup Municipal de COMPROMÍS.

Correus electrònics: cultura@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 0,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 26.740,57.
 • Total (en €, nets): 26.740,57.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 0,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 989,53.
José Vicente Cabrera Puigcerver

José Vicente Cabrera Puigcerver

3a Tinença d'Alcaldia

José Vicente Cabrera Puigcerver

3a Tinença d'Alcaldia

Regidor de Serveis Municipals i Esports.

Correus electrònics: serveismunicipals@pedreguer.es | esports@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 10.349,46.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 21.382,98.
 • Total (en €, nets): 31.732,44.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 0,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 13.406,01.
Héctor Mulet Garcia

Héctor Mulet Garcia

Héctor Mulet Garcia

Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Agricultura i Aigua.

Correus electrònics: urbanisme@pedreguer.es | mediambient@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 0,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 4.309,14.
 • Total (en €, nets): 4.309,14.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 0,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 11.923,49.
Nicolàs Vives Ballester

Nicolàs Vives Ballester

Nicolàs Vives Ballester

Regidor de Sanitat i Benestar Social.

Correu de contacte: benestarsocial@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 0,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 53.760
 • Total (en €, nets): 53.760

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 9.200

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 17.985
Juan Gayà Díaz

Juan Gayà Díaz

Juan Gayà Díaz

Portaveu del Grup Municipal Popular.

Correu electrònic: partitpopular@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 100.000,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 41.000,00.
 • Total (en €, nets): 141.000,00.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 65.000,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 12.000,00.
Teresa Fornés Costa

Teresa Fornés Costa

Teresa Fornés Costa

Correu electrònic: partitpopular@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 178.000.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 70.638
 • Total (en €, nets): 248.638

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 174.925

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 9.603
Guillermo Salvador Ballester

Guillermo Salvador Ballester

Guillermo Salvador Ballester

Portaveu del Grup Municipal Socialista.

Correu de contacte: pspv@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 14.691,07.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 32.923,50.
 • Total (en €, nets): 47.614,57.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 1.273,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 18.279,85.
Rosa Avellà i Artigues

Rosa Avellà i Artigues

Rosa Avellà i Artigues

Correu de contacte: pspv@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 0,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 0,00.
 • Total (en €, nets): 0,00.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 4.000,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 11.645,04.
Lluís Castelló Costa

Lluís Castelló Costa

Lluís Castelló Costa

Portaveu del Grup Municipal de la CUP.

Correu de contacte: cup@pedreguer.es | lluiscastellocosta@gmail.com

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percentatge de titularitat (en €, nets): 0,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 13.830,37.
 • Total (en €, nets): 13.830,37.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 0,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 15.345,47.
David Prats Fornés

David Prats Fornés

David Prats Fornés

Correu de contacte: cup@pedreguer.es

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS (a l'inici de la legislatura):

I. ACTIU

 • Béns inmobles segons valor cadastral i percent. Titularitat (en €, nets): 0,00.
 • Altres béns (estalvis, plans de pensions, accions, etc.) (en €, nets): 28.391,33.
 • Total (en €, nets): 28.391,33.

II. PASSIU

 • Deutes (en €, nets): 4.300,00.

ACTIVITATS

 • Ingressos (en €, nets): 31.068,23.
Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 2 =