Pla General Estructural

El Pla General d'Ordenació Urbana és l'instrument de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori d'un o diversos municipis.

L'ordenació integral del territori d'un o diversos municipis comprèn necessàriament:

  1. La classificació que vincula tot el del territori planejat amb un destí urbanístic bàsic així com amb el corresponent règim jurídic.
  2. La definició dels elements fonamentals de l'estructura general de l'ordenació urbanística del territori planejat, és a dir, les vies de comunicació principals, els equipaments i serveis comunitaris més rellevants i les zones verdes o lliures.
  3. La fixació del programa per al desenvolupament i execució de les corresponents previsions, així com el període mínim de vigència del mateix pla.

A CONTINUACIÓ POTS CONSULTAR ELS DOCUMENTS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL I D’ORDENACIÓ PORMENORITZADA DEL MUNICIPI DE PEDREGUER.

TEXT REFÒS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE PEDREGUER 

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 2 =