Funcions, atribucions i periodicitat

El Ple, format per l'alcalde i els regidors, és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal. Es tracta de l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern municipal i té les competències que li atribueix l'article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. El seu funcionament ve determinat pel Reglament Orgànic Municipal.

Estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari, pressupostari i fiscalitzador de la funció executiva.

Integrat en el cas de Pedreguer per 13 regidors i regidores, està presidit per l'alcalde.

El Ple de l'Ajuntament celebra ordinàriament sessió el darrer dijous de cada mes, a les 20.00 hores, i extraordinàriament quan és convocat a l'efecte. És possible seguir presencialment les sessions, al final de les quals la ciutadania té l'oportunitat d'adreçar precs i preguntes als regidors. També és possible seguir-les en directe a través d'Internet.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 2 =