Plens

21/11/2016

Ordre del dia del ple del dijous 24 de novembre

Ordre del dia del ple del dijous 24 de novembre

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 24 de novembre a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 27 d’octubre.
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
 3. Expedient núm. 6 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal.
 4. Expedient núm. 8 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal.
 5. Modificació de l’ordenança de la taxa de residus.
 6. Moció sobre la problemàtica de la sequera.
 7. Moció sobre el Pla Objectiva.
 8. Moció del Dia Internacional contra la Violència Masclista.
 9. Moció en suport de la Guàrdia Civil.
 10. Moció sobre el Dret Civil valencià.
 11. Moció en defensa del sector citrícola valencià.
 12. Informes d’Alcaldia.
 13. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
24/10/2016

Ordre del dia del ple del dijous 27 d’octubre

Ordre del dia del ple del dijous 27 d’octubre

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 27 d’octubre a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 29 de setembre.
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
 3. Compte General de l’exercici 2015.
 4. Expedient núm. 5 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal.
 5. Proposta d’acords del PAI Oquí.
 6. Modificació dels estatuts del Consorci Pla Zonal de Residus 6.
 7. Informes d’Alcaldia.
 8. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
26/09/2016

Ordre del dia del ple del dijous 29 de setembre

Ordre del dia del ple del dijous 29 de setembre

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 29 de setembre a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes anteriors, de 30 de juny i de 28 de juliol.
 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 3. Modificació del conveni de la finca Campell.
 4. Acord per a la inclusió de clàusules socials.
 5. Moció declaració actes religiosos.
 6. Informes d'Alcaldia.
 7. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
03/08/2016

Ordre del dia del ple del dijous 4 d'agost [desconvocat]

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària extraordinària i urgent el proper dijous 4 d'agost a les 18:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Ratificació de la urgència.
 2. Dissolució de la Fundació Escola Infantil La Glorieta, assumint per l'Ajuntament la gestió directa del servei.

[ACTUALITZACIÓ (04/08/2016): Finalment, aquest ple ha quedat desconvocat. Més informació, al següent enllaç: "El Ministeri rectifica i estudiarà el cas de l’Escola Infantil Municipal de Pedreguer" - http://pedreguer.es/el-ministeri-rectifica-i-estudiara-el-cas-de-lescola-infantil-municipal-de-pedreguer/.

Continua llegint
25/07/2016

Ordre del dia del ple del dijous 28 de juliol

Ordre del dia del ple del dijous 28 de juliol

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 28 de juliol a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 2. Aprovació de les festes locals per a 2017.
 3. Festes escolars per al curs 2016-2017.
 4. Aprovació dels estatuts de la UNED.
 5. Recepció de les obres de la urbanització La Sella.
 6. Al·legacions a la proposta de línia ferroviària València-Alacant.
 7. Modificació del conveni amb ECOEMBES.
 8. Informes d'Alcaldia.
 9. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
30/06/2016

Ordre del dia del ple del dijous 30 de juny

Ordre del dia del ple del dijous 30 de juny

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 30 de juny a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 28 d'abril del 2016.
 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 3. Aprovació del conveni per a la cessió de la Finda del Campell.
 4. Proposta de modificació del contracte del pavelló.
 5. Modificació de l'ordenança de les Escoles Esportives.
 6. Modificació de l'ordenança de prestació de serveis en el cementeri.
 7. Acord d’integració en la comunitat de regants i aprovació de la modificació dels seus estatuts.
 8. Sol·licitud d’inclusió al PPOS de les obres en l’antiga Banca Comes.
 9. Informes d'Alcaldia.
 10. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
25/04/2016

Ordre del dia del ple del dijous 28 d'abril

Ordre del dia del ple del dijous 28 d'abril

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 28 d'abril a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 25 de febrer del 2016.
 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 3. Adjudicació subhasta parcel·la Borissa, carrer Fossares, 21.
 4. Adhesió a la central de contractació de la Diputació provincial.
 5. Estatuts de l'Associació Ruta dels Riuraus i elecció de la persona representant i la suplent.
 6. Moció de sol·licitud a la Conselleria sobre VAERSA.
 7. Informes d'Alcaldia.
 8. Mocions, precs i preguntes.

 

Continua llegint
22/02/2016

Ordre del dia del ple del dijous 25 de febrer

Ordre del dia del ple del dijous 25 de febrer

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 25 de febrer a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 29 de desembre del 2015.
 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 3. Sol·licitud d'Antoni Cantó sobre complement específic.
 4. Aprovació de l'Itinerari bàsic de protecció de les víctimes de violència de gènere.
 5. Subhasta parcel·la Borissa.
 6. Moció de rebuig al TTIP.
 7. Moció del Dia Internacional de la Dona.
 8. Informes d'Alcaldia.
 9. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
28/12/2015

Ordre del dia del ple del dimarts 29 de desembre

Ordre del dia del ple del dimarts 29 de desembre

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dimarts 29 de desembre a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 26 de novembre del 2015.
 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 3. Presa de possessió de la regidora Josepa Àngela Barber Carrió.
 4. Donar compte de l'adscripció a les Comissions Informatives.
 5. Modificació dels representants de la Corporació davant dels òrgans col·legiats.
 6. Ratificació de l'acord de sol·licitud de la subvenció per a la reparació del camí assagador de l'Oquí.
 7. Pressupost municipal 2016.
 8. Modificació dels estatuts de CREAMA.
 9. Informes d'Alcaldia.
 10. Mocions, precs i preguntes.

                                                                  

Continua llegint
23/11/2015

Ordre del dia del ple del dijous 26 de novembre

Ordre del dia del ple del dijous 26 de novembre

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 26 de novembre a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 29 d'octubre del 2015.
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
 3. Modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2015.
 4. Sol·licitud d'implantació d'un aulari de l'Escola Oficinal d'Idiomes.
 5. Ratificació de l'acord d'adhesió a la #XarxaLlibres.
 6. Proposta de creació del Consell Social Municipal.
 7. Informes d’Alcaldia.
 8. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
19/11/2015

Ordre del dia del ple del dimarts 24 de novembre

Ordre del dia del ple del dimarts 24 de novembre

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària extraordinària el proper dimarts 24 de novembre, a les 13:00 hores, per tal de donar compliment a allò establert en l'article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. L'ordre del dia de la sessió serà el següent:

 1. Designació per sorteig públic de les persones components de les Meses Electorals.
Continua llegint
26/10/2015

Ordre del dia del ple del dijous 29 d'octubre

Ordre del dia del ple del dijous 29 d'octubre

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 29 d'octubre a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior, de 24 de setembre del 2015.
 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 3. Donar compte de la renúncia de la regidor Joan Miquel Vidal Martín.
 4. Aprovació del Compte General 2014.
 5. Modificació IBI.
 6. Caducitat expedient PAI Maria López.
 7. Informes d'Alcaldia.
 8. Moció sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic.
 9. Proposta de sol·licitud de constitució del consell de salut de la Marina Alta.
 10. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
21/09/2015

Ordre del dia del ple del dijous 24 de setembre

Ordre del dia del ple del dijous 24 de setembre

L'Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 24 de setembre a les 20:30 hores. L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l'acta anterior, 30 de juliol del 2015.
 2. Presa de possessió del regidor de la CUP, Albert Noguera Ballester.
 3. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 4. Sol·licitud d'inclusió Pla complemetari al Provincial d'estalvi energètic.
 5. Ratificació de la resolució de declaració de Pedreguer "poble refugi".
 6. Devolució del PIE 2013.
 7. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
 8. Moció de la CUP per ampliar la resolució d'alcaldia sobre la declaració de Pedreguer com a "poble refugi".
 9. Moció de la CUP sobre retirada del Reglament per a la concessió de l'Escut d'Or de la vila de Pedreguer...
 10. Informes d'Alcaldia.
 11. Mocions, precs i preguntes.
Continua llegint
27/07/2015

Ordre del dia del ple del dijous 30 de juliol

Ordre del dia del ple del dijous 30 de juliol

L'Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el proper dijous 30 de juliol a les 20:30 hores. L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l'acta anterior, 30 de juny del 2015.
 2. Donar compte de la renúncia de la regidora Maria Isabel Martínez.
 3. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.
 4. Proposta de creació de la Comissió per a l'estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis.
 5. Nomenament de la persona representant en el Consell Escolar.
 6. Proposta de modificació dels estatuts de la Fundació de l'Escola Infantil.
 7. Recurs de reposició INPORMAN.
 8. Festes locals 2016: 3 de febrer i 15 de juliol.
 9. Festes escolars.
 10. Sol·licitud de subvenció d'obres de condicionament del barranc de la Parra.
 11. Proposta del grup socialista sobre participació en actes de culte.
 12. Informes d'Alcaldia.
 13. Mocions, precs i preguntes.

 

Continua llegint

Política de privacitat: En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal l'informem que les seues dades personals, recollides a través del formulari, es guardaran en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Pedreguer i únicament serviran per a fer-li arribar l'actualitat municipal.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 2 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR