Ordre del dia del ple (novembre)

28/11/2023

El proper dijous, 30 de novembre, a les 20,00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Pedreguer, tindrà lloc sessió ordinària de ple,amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (10-11-2023).
2. Dació de compte de les Resolució d’Alcaldia i Regidories delegades.
3. Exp. 2509/2023 Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits 6/2023 (octubre i novembre).
4. Exp. 2512/2023 Proposta de modificació de crèdits núm. 15/2023 en la modalitat de Suplement de Crèdit, finançat amb càrrec a majors ingressos efectivament recaptats i baixes de crèdit del pressupost de despeses no compromeses.
5. Exp. 2538/2023 Proposta d’encàrrec en la Diputació Provincial d’Alacant de determinades activitats de caràcter material en la gestió dels tributs i resta d’ingressos de dret públic.
6. Exp. 2455/2023 Proposta d’adhesió al servei d’assistència tècnica i dinamització de la participació de les administracions públiques al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
7. Exp. 1596/2019 Proposta d’autorització de revisió de preus del contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària.
8. Exp. 176/2022 Proposta de delegació de competències per a les actuacions d’eficiència energètica, condicionament casa conserge, reparació pati i altres del CEIP el Trinquet de Pedreguer.
9. Exp. 1/2023 Moció contra la paralització del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana.
10. Assumpte urgents.
11. Informes d’Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Podrà assistir públic fins a completar l'aforament, i la sessió, com és habitual, podrà seguir-se en directe a través del perfil municipal de Facebook.

A més, per a facilitar la participació ciutadana, tota persona que vulga fer una pregunta podrà fer-ho enviant un correu electrònic a alcaldia@pedreguer.es, amb els següents requisits:

  • Identificació de la persona amb nom i cognoms i número de Dni/Nie.
  • Exposició clara i concisa de la pregunta, que ha de ser sobre temes d'interés general i d'àmbit municipal.
  • Han d'enviar-se abans de les 14 h del dia de la celebració del Ple ordinari.
  • Les preguntes seran llegides i contestades una vegada finalitzada la sessió plenària.
Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


5 + 2 =