Acords aprovats al ple extraordinari de novembre

11/11/2023

Aquest divendres 10 de novembre, el ple de l'Ajuntament de Pedreguer celebrava sessió extraordinària per aprovar diferents punts urgents. Els dos primers eren propostes de pujada d’impostos. La primera, que proposava la modificació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, va ser desestimada per tal com van votar en contra socialistes i populars. En canvi la segona, modificació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries, va eixir endavant amb els vots a favor de l'equip de govern de Compromís, l'abstenció del PP i el vot en contra del grup socialista.

L’objectiu de les dues propostes era recaptar uns pocs ingressos més per fer front a les pujades generalitzades de matèries primeres, energia, carburants, etc. i per aplicar l’augment de jornal que preveu la recentment aprovada unànimement Relació de llocs de treball, mantenint a més les despeses corrents. Quant a l’IBI la proposta de l’equip de govern tenia com a objectiu recaptar  254.587,35 € més, pujant el tipus de gravamen de l’IBI dels immobles urbans, després de molts anys congelat, del 0,56 al 0,62, mantenint en 0,60 els rústics i en 1,3 els de característiques especials, que, a efectes pràctics, significa una pujada de 23 euros per rebut en vivendes d’al voltant de 100 metres quadrats dins del poble, o entre 21,42 i 47,57 en els pisos més comuns.

Pel que fa a la proposta de pujada de la taxa per recollida de residus, l’objectiu era ingressar 113.566.00 € més, augmentant el rebut de la taxa de recollida de residus de totes les vivendes a 110 €.

Segons Sergi Ferrús Peris, Alcalde de Pedreguer i al front de la Regidoria d’Hisenda, amb eixos vora 113.000 aprovats de més per als comptes de 2024 “serà molt difícil quadrar un pressupost que mantinga els 2.676.344,5 € (vora el 30% del pressupost) que solem dedicar a despesa social, esportiva, cultural, de temps lliure, d'igualtat o educativa (entre altres, Escola infantil, massma, macma, bombers  creama, tercer món, uned, comerç local, residència, institucions culturals, comissió de festes, institucions socials), patrocinis i competicions esportives, entitats esportives, beques estudis superiors, ajudes benestar social, escola comarcal de teatre, arrendament antic rockòdrom i canon edificis comes, equip de so i llum, programació juvenil, festes populars, organització activitats esportives , escoles esportives, escola de música, activitats extraescolars, programació activitats culturals, concerts de la tardor, foment medi ambient, tallers i cursos cultura i educació, igualtat, promoció i foment del comerç, promoció i foment del turisme, recollida animals , piscina municipal, tallers extraescolars, prevenció incendis forestals, publicacions...) i faça front a més als diners de més que comporta l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball (410.013,06 €), l’augment del preu de la llum (125.198 €) o l’increment de la recollida i tractament de residus (63.841,36 €), sense comptar altres despeses no concretades encara (carburants i matèries primeres, el 2,5% d’augment salarial de la plantilla, o els diners que està obligat a posar l’Ajuntament si vol optar a subvencions.”

Amb les dades d’ingressos per aquestes taxes aclarides amb aquest ple, ara el següent pas és l’elaboració del pressupost municipal, arreplegant les propostes que puguen fer els diferents grups, tot i que, segons adverteix Ferrús, “amb tota probabilitat hauran de ser propostes que ens indiquen d’on es pot retallar despesa... i supose que no es limitaran a demanar l’habitual, que és proposar que l’equip de govern es quede sense cobrar, perquè a més de ser una dubtosa mesura pel que fa al dret laboral, només representa l’1,86% del pressupost”.

El responsable d’Hisenda també ha volgut aclarir que disposar d’un romanent de tresoreria de més d’un milió d’euros “no ens serveix per quadrar pressupostos, perquè, com hem explicat ja moltes vegades, eixos diners no poden començar a gastar-se fins al segon trimestre de l’any; en segon lloc, fa uns anys (pel tema de la pandèmia) que es permet el seu ús per a despeses de tot tipus, però aviat des del govern es tornarà a legislar per tal que només es puga gastar en despeses financerament sostenibles (no servirà, doncs, ni per a jornals ni per energia); i en tercer lloc, el nostre poble ha tingut la sort, gràcies a la gestió de regidores i regidors dels equips de govern que he tingut l’honor de presidir, de poder disposar cada any de més d’un milió d’euros en romanent, que, a pesar del que pot pensar molta gent, no es queda en els bancs, sinó que s’ha emprat, entre altres coses, per a poder posar la part municipal en els 5.280.681,84 d’euros que el nostre ajuntament ha pogut ingressar de diputació i GV des de 2019 fins a desembre de 2022 en subvencions, o per a fer modificacions de crèdit en el dia a dia municipal: per exemple, en agost de 2022 es van dedicar 100.482,04 euros finançats amb el romanent de tresoreria per fer front al servei d'infermeria escolar del mes de juny, els interessos de Suma i entitats bancàries, la restauració i habilitació de patrimoni cultural -referents al castell de l'Ocaive-, obres de millora de camins -condicionament del Camí de les Passeres-, avantprojectes del Pla Convivint -obres residència del Carme i residència de diversitat funcional- i el Pla edificant del CP Trinquet; i és un exemple del que al llarg de l'any fem amb el famós romanent de tresoreria".

En el mateix ple, també es va aprovar per unanimitat la designació dels i de les membres del Consell d’Administració de la societat mercantil en constitució, SOMPedreguer SL (estarà presidit per l’Alcalde i formaran part 2 membres més de cadascun dels grups municipals); també es va aprovar amb els vots a favor de PP i Compromís i l’abstenció del partit socialista la proposta de versió definitiva del PAI Oquí i la modificació de la documentació definitiva per requeriment del Servei d’Urbanisme d’Alacant.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 2 =