Serveis mínims municipals amb motiu del coronavirus SARSCoV-2

23/03/2020

Com a continuació a la Resolució d’aquesta alcaldia nº 63/2020, de 16 de març, per la situació d’emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARSCoV-2, per tal de fer mes restrictiva l’activitat de l’Ajuntament i prèvia determinació de quins són els serveis mínims imprescindibles i, alhora, preservar la salut dels empleats públics.I vista la Circular 11/2020, sobre reunions dels òrgans col·legiats.

D’acord amb l’anteriorment exposat, aquest decret disposa els serveis mínims municipals des del 24 de març fins l’11 d’abril ambdós inclosos, i
modifica les disposicions anteriors en funció del què ací es dispose.

Les mesures s’hauran d’adequar a l’evolució de la pandèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Valenciana, per la qual cosa, es podrà prorrogar el termini de serveis mínims en funció del què s’ha detallat.

Atès l’article 21 de la llei de bases de règim local, on es detallen les competències de l’Alcaldia

RESOLC:

Primer: Cas de ser necessari la realització de Junta de Govern o Ple extraordinari, es farà adoptant totes les mesures necessàries per tal d’evitar contagis.

Segon: L’atenció al públic a l’Ajuntament, serà de manera telemàtica i telefònica i es limitarà només a dos persones cada dia, per torn rotatiu. La resta de personal de l’edifici de l’Ajuntament, treballarà via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d'estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això siga possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposen, i d’acord amb la naturalesa de la seua responsabilitat.

Tercer: Mantenir la resta de serveis mínims adoptats segons la resolució nº 63/2020, de 16 de març.

Quart: Respecte a les inhumacions al cementeri municipal, adoptar les mesures de la Resolució de la Conselleria de sanitat de 20 de març de 2020.

Cinquè: Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 24 de març de 2020, tindrà vigència fins l’11 d’abril, i sense perjudici de que en qualsevol moment puga ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.

Política de privacitat: En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal l'informem que les seues dades personals, recollides a través del formulari, es guardaran en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Pedreguer i únicament serviran per a fer-li arribar l'actualitat municipal.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 2 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR