Pedreguer transfereix les seues mesures fiscals verdes a altres municipis dins el programa europeu LOCAL4GREEN PLUS

22/04/2021

El passat dimecres, 21 d'abril, l'Ajuntament de Pedreguer va participar en una sessió de formació sobre polítiques fiscals locals per a la promoció de fonts d'energia renovable, dins del programa Local4Green Plus. La participació va ser a càrrec de l'Alcalde Sergi Ferrús Peris, en la seua qualitat de responsable d'Hisenda i Projecció del Municipi i va consistir en la transmissió als nous socis espanyols (ajuntaments del País Valencià, Mallorca, Catalunya i Andalusia) de les mesures fiscals adoptades per Pedreguer, després de participar com a municipi pilot entre 2016 i 2019 en el projecte previ Local4Green, durant el qual es van dissenyar incentius fiscals, amb la modificació de taxes, impostos i altres ingressos fiscals locals per a fomentar l'ús de les fonts d'energia renovables.

Concretament Pedreguer va portar a debat durant 2018 i es van aprovar per unanimitat, les modificacions de les ordenances sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), la de l’IBI, la de vehicles de tracció mecànica i la d'activitats econòmiques (IAE).

En el marc del projecte LOCAL4GREEN PLUS, cofinançat pel FEDER, la FVMP i la Fundació MUSOL, tenen previst formar i assessorar entre març de 2021 i juny de 2022 a entitats locals a l'objecte d'adaptar i implementar polítiques fiscals ja assajades per nombrosos municipis pilot per promoure les fonts d'energia renovables.

La sessió de formació en què va participar Pedreguer, junt a altres municipis participants del projecte anterior (Altea i Quart de Poblet) pretenia impartir els fonaments jurídics en base als quals es poden instrumentalitzar taxes, impostos i altres ingressos fiscals locals per fomentar l'ús de les fonts d'energia renovables. Així mateix, es van socialitzar per part dels municipis convidats les mesures fiscals concretes adoptades per ells entre 2016 i 2019, estimulant un intercanvi entre prenedors de decisions que fomente la transferència d'aquestes polítiques públiques locals. Finalment, es van presentar les polítiques fiscals implementades per municipis d'altres països mediterranis que, sense perjudici de les diferències dels marcs legals, poden resultar inspiradores.

El curs anava adreçat principalment a prenedors de decisions, tant a nivell tècnic (secretaris/es, interventors/es) com polític (alcaldes/esses, regidors/es), dels ajuntaments adherits com a associats al projecte LOCAL4GREEN PLUS. Amb l'objectiu d'ampliar l'impacte del projecte, van poder participar també prenedors de decisions d'altres ajuntaments.

El projecte europeu LOCAL4GREEN Plus està integrat en el programa INTERREG MED. En aquest projecte, liderat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també participen socis com la Fundació Musol i altres de diferents països com Itàlia, Portugal, Xipre i Grècia.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 3 =