Pedreguer aprova el pressupost municipal per a 2016

30/12/2015

El benestar social, el foment de l'ocupació, la cultura i l'educació, i la participació ciutadana constitueixen els principals eixos dels comptes aprovats

El plenari ordinari de Pedreguer va aprovar el passat dimarts 29 de desembre els comptes per a l'exercici 2016, per tercer any consecutiu amb romanent positiu, gràcies a la gestió econòmica que ha permès a l’Ajuntament disposar de liquiditat i pagar als proveïdors en menys d’un mes.

Els pressupostos proposats per l'equip de govern, que han eixit endavant amb l'aprovació dels grups COMPROMÍS i CUP i l'abstenció de PSPV-PSOE i PP, ascendeixen a un total de 8.277.000,00 €, tant en despeses com en ingressos, el que representa un 2,53 menys que en l'exercici anterior. Cal destacar, en aquest sentit, que els comptes proposats, a més de complir perfectament la llei d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, no preveuen ingressos via préstec, tal com ocorre des de l'any 2012.

El pressupost aprovat inclou una modificació en les retribucions d'alts càrrecs, ja que s'estableixen quatre dedicacions, dues del 30 i dues del 20%, per als regidors i regidores de l'equip de govern, repartides en funció de les hores de dedicació i la feina assumida.

En matèria de despeses, quatre han estat els eixos principals de la proposta de pressupost duta a plenari i finalment aprovada. En primer lloc, les partides destinades a Benestar Social (ajudes socials, subvencions a associacions socials sense ànim de lucre), que experimenten un increment global del 57%; alhora, creix lleugerament l'aportació a la MASSMA. En segon lloc, el Foment de l'Ocupació es veu també afavorit en els comptes, per tal com les partides dedicades a aquest objectiu (i que enguany inclouen, per primera vegada, la posada en marxa d'un programa de foment de l'emprenedoria) s'incrementen en un 22,5%. El tercer pilar dels comptes aprovats el constitueixen la Cultura i l'Educació, ja que creix un 6,2% allò destinat a convenis amb associacions i entitats culturals, s'introdueixen noves partides per a la creació d'un Museu Històric i Etnogràfic o la rehabilitació del patrimoni cultural, s'amplia la partida d'Activitats Extraescolars per a la realització d'una escola d'estiu d'idiomes, en col·laboració amb l'institut, i es dota una partida per a la creació d'un programa de beques per a estudis superiors (universitaris i de Formació Professional). Finalment, les propostes sorgides dels Pressupostos Participatius constitueixen el quart eix dels pressupostos aprovats, ja que s'hi destinarà un total del 298.167,6 € (que podrien ser-ne 235.400 si finalment una de les obres previstes és subvencionada), xifra similar a la dels anys anteriors si tenim en compte que enguany s'ha consignat a banda la part de la partida de Pressupostos Participatius que fins ara es destinava al foment de l’ocupació i les ajudes socials.

Més informació sobre els comptes aprovats, en la següent presentació:

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 1 =