Registre Civil

Al Registre Civil de Pedreguer s'inscriuen i certifiquen els actes de les persones esdevinguts a Pedreguer, com ara:

 • El naixement.
 • El matrimoni.
 • La defunció.
 • La filiació.
 • El nom i cognoms, així com els canvis d'aquests.
 • L'emancipació i habilitació d'edat.
 • Les declaracions d'absència o defunció.
 • La nacionalitat i veïnatge.
 • La pàtria potestat, tutela i altres representacions que assenyala la Llei.
 • Les modificacions judicials de la capacitat de les persones o que aquestes han sigut declarades en concurs, fallida o suspensió de pagaments.

Els certificats expedits pel Registre Civil de Pedreguer són el document oficial que acredita de manera fefaent els fets inscrits i els canvis que pot haver-hi en els seients dels Registre. Aquestes certificacions tenen una validesa pràctica de 3 mesos.
El Jutjat de Pau de Pedreguer pot expedir, a més dels certificats dels fets inscrits en aquesta població, alguns CERTIFICATS LITERALS de naixement, matrimoni o defunció inscrits en altres poblacions de l’Estat Espanyol.


TOTS ELS TRÀMITS DEL REGISTRE CIVIL ES PODEN SOL.LICITAR PRESENCIALMENT, PERÒ ALGUNS D’ELLS ES PODEN SOL.LICITAR TELEMÀTICAMENT PER TAL D’EVITAR DESPLAÇAMENTS I PÈRDUES DE TEMPS.


ELS TRÀMITS QUE POT REALITZAR VIA TELEMÀTICA SÓN:

 • Certificats de naixement
 • Certificat de matrimoni
 • Certificat de defunció

Model Sol·licitud de Certificat

ENVIAR EL FORMULARI AL CORREU ELECTRÒNIC DEL JUTAT: jutjatdepau@pedreguer.es

Per a validar aquestos certificats fora d’Espanya, necessita la legalització del certificat.

ELS CERTIFICATS, UNA VEGADA EXPEDITS, ES PODEN RETIRAR PERSONALMENT, O BÉ DEMANAR A LA SOL.LICITUD QUE SE LI ENVIEN PER CORREU.

SERÀ NECESSÀRIA LA PRESÈNCIA DELS/ DE LES INTERESSATS/DES DAVANT D’AQUEST JUTJAT DE PAU, PER A SOL.LICITAR:

 • Fe de vida.
 • Inscripció de nounats.
 • Inscripció de defunció.
 • Tramitació dels expedientes de:
  • Matrimoni Civil i Inscripció d’aquest matrimoni/ OBRIR FINESTRETA PER A EXPLICAR ELS TRÀMITS I ELS DOCUMENTS NECESSARIS.
  • Canvi de nom i cognoms
  • Rectificació registral del sexe.
  • Retificació d’errors inscrits

Només podran sol.licitar aquestos tràmits les persones residents a Pedreguer.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


5 + 2 =