Informació d'interés sobre la recent modificació de la LOTUP

27/03/2019

Arran de la recent modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), per mitjà de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat Valenciana, a continuació s'enumeren algunes de les novetats de la dita modificació que poden resultar d'interés:

1. Permet la legalització d'habitatges consolidats en sòl no urbanitzable implantats al marge dels processos formalitzats d'urbanització i edificació (article 210).

1.1 Requisits:

1.1.1 Les edificacions han d'haver estat completament acabades abans del 20 d'agost de 2014.

1.1.2 L'ús ha de ser residencial; no hi caben altres edificacions.

1.1.3 Expedients en tramitació o finalitzats, també en via administrativa, amb ordre de demolició dictada però sense sentència judicial.

1.2 Supòsits:

1.2.1 Nuclis d'habitatges, és a dir, amb densitat igual o superior a tres habitatges per hectàrea.

1.2.2 Edificació aïllada, allunyada de qualsevol nucli d'habitatges consolidat.

1.3 Efectes:

1.3.1 L'inici del procediment implica la suspensió de la tramitació dels expedients de restauració i l'execució de les resolucions (demolició).

1.3.2 Possibilitat d'obtenir la llicència d'ocupació.

1.4 Procediment de minimització d'impactes territorials:

1.4.1 Per al cas de nuclis d'habitatges, la legalització mitjançant pla especial de minimització amb aprovació autonòmica.

1.4.2 Per a l'edificació aïllada (article 211 bis):

  • Sol·licitud de l'interessat/ada de declaració de situació individualitzada de minimització.
  • Declaració del Ple.
  • Sol·licitud de llicència de minimització (en el termini de 4 anys ha d'executar les obres corresponents i sol·licitar llicència d'ocupació a l'Ajuntament).

2. Supressió del termini de 15 anys de caducitat de l'acció de l'administració per a obres sense llicència en sòl no urbanitzable (esdevenen imprescriptibles).

3. Creació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exercirà competències en matèria de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable i vetlarà per la utilització racional i legal del sòl (disposició addicional tretzena).

4. Regularització d'activitats industrials en sòl no urbanitzable (disposició transitòria quinzena).

4.1 Requisits:

4.1.1 Activitats industrials i productives en sòl no urbanitzable (no terciàries ni de serveis).

4.1.2 En funcionament a l'entrada en vigor de les lleis 5/2014 i 5/2014 (20 d'agost de 2014).

4.1.3 Declaració d'Interés Comunitari (DIC) de regularització amb avantatges.

4.1.4 Termini d'1 any a comptar des del 8 de febrer de 2019.

4.2 Possibilitat d'obtindre llicència d'activitat.

En cas de dubte o de necessitar més informació, és possible adreçar-se a l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament.

 

Política de privacitat: En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal l'informem que les seues dades personals, recollides a través del formulari, es guardaran en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Pedreguer i únicament serviran per a fer-li arribar l'actualitat municipal.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


5 + 4 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR