I Pla Transversal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes

El I Pla Transvesal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer es concep com el marc d’actuació i la ferramenta per a impulsar el principi d’igualtat dintre de l’Ajuntament com a organització, així com en la vida social, política i cultural del municipi.

L’Àrea d'Igualtat de l’Ajuntament de Pedreguer, mitjançant la Comissió d’Igualtat, presidida per la Regidoria d’Igualtat, desenvoluparà fonamentalment les labors de coordinació i seguiment derivades del principi de transversalitat.

Podeu trobar la Comissió a les xarxes socials, a Facebook o a Twitter.

La igualtat d’oportunitats entre Dones i Homes és una qüestió de drets humans i la seua consecució resulta imprescindible per a aconseguir una societat més justa i democràtica. Hui podem afirmar que tenim un marc de dret igualitari que ens garanteix una igualtat formal, no obstant no és prou per a aconseguir una igualtat real i efectiva. Per això, és necessari  continuar  desenvolupant  polítiques i mesures que permeten canvis socials tendents a l’aplicació efectiva del principi d’igualtat.

Des de la creació dels anomenats Instituts de la Dona en 1983 s’ha desenvolupat una tasca essencial que consisteix a fer conscient a la societat de les diferències entre Homes i Dones, de les desigualtats i de la discriminació de gènere. L’elaboració del present Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer respon   a l’estratègia de planificació de les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de la Generalitat Valenciana. L’objectiu del present pla és, d’una banda, continuar promovent mesures d’acció positiva dirigides a eliminar desigualtats o barreres específiques, per un altre, la introducció de laperspectiva de gènere en tots els àmbits de les polítiques públiques locals, per mitjà de lacoordinació entre departaments i Àrees.

El I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer s’estructura en sis àrees d’actuació, cada una d’elles articulada per objectius, actuacions i indicadors d’avaluació. Les àrees d’actuació proposades són les següents:

ÀREA 1: AJUNTAMENT.

ÀREA 2: CULTURA I ESPORT.

ÀREA 3: EDUCACIÓ.

ÀREA 4: TREBALL.

ÀREA 5: INCLUSIÓ SOCIAL I SALUT.

ÀREA 6: URBANISME I MEDI AMBIENT.

El període de vigència del Pla s’establix per al període 2012-2016, no obstant la seua validesa  es  prorrogarà  fins  a l’aprovació  per  l’òrgan  competent  del  II  Pla  d’Igualtatd’Oportunitats entre Dones i Homes.

Més informació:

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 3 =