Ampliació dels terminis de cobrament dels tributs municipals

19/04/2021

L'Ajuntament de Pedreguer informa de l'ampliació dels terminis de cobrament dels tributs municipals que es realitzen a traves de Suma.

Les dates de cobrament queden fixades de la següent manera:

1a voluntària del 25 de març al 14 de juny (el càrrec de domiciliació es produirà el 07/06/2021)
2a voluntària del 2 d'agost al 5 de novembre (el càrrec de comiciliació es produirà el 29/10/2021)

Es recorda que hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament i que existeixen bonificacions; tant una cosa com altra es poden consultar més avall.

CONCEPTES Al COBRAMENT:

1a voluntària - del 25 de març al 14 de juny Més informació en SUMA

• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
• Taxes i Preus Públics Municipals:

  • Recollida de Residus
  • Guals

• Altres ingressos de dret públic:

  • Nínxols
  • Ocupació via pública amb taules i cadires: ENGUANY ESTA TAXA NO ES COBRA SEGONS VA APROVAR EL PLE MUNICIPAL EL PASSAT DESEMBRE

2a voluntària - del 2 d'agost al 5 de novembre

• Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Rústica.
• Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana.
• Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials.
• Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE REBUTS

Es podrá demanar:

•A l’oficina de Suma
•Al web de Suma per rebuts en període de cobrament voluntari
Per a això només cal disposar del rebut de l'any en curs i utilitzar el codi de verificació CSV que figura imprès a la part superior del rebut.
•A la seu electrònica del web de Suma
Per a aquesta opció es requereix una identificació digital, ja siga per certificat o amb el sistema Cl@ve). Aquesta forma permet visualitzar tots els deutes i seleccionar-los per al seu fraccionament, per tant no cal tenir el rebut.
•Telèfon d'Atenció al Contribuent (965 292 000)

BONIFICACIONS

Es poden consultar ací:

Primera voluntària

Segona voluntària

 

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 4 =