2ª convocatòria Ajudes Parèntesi del Pla Resistir a Pedreguer

30/04/2021

Amb el sobrant resultant de les ajudes directes concedides en la 1ª convocatòria de les Ajudes Parèntesi, s’han aprovat altres bases per a concedir ajudes als sectors més afectats per la pandèmia que no varen poder accedir a l’anterior convocatòria, com són intermediaris en el comerç, determinats comerços a l’engròs i al detall, perruqueries i estètiques, entre altres.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions directes ascendeix a 85.607 €, el sobrant resultant de les ajudes directes concedides en la 1ª convocatòria. Dels quals, el 62,5% és sufragat per la Generalitat Valenciana, el 22,5% és finançat per la Diputació Provincial d’Alacant i el restant 15% és aportat per l’Ajuntament de Pedreguer. De la quantia màxima que la Generalitat ha previst per atendre les ajudes “Parèntesi” a Pedreguer que ascendeix a 204.407 €, en la primera fase s’han concedit un total de 118.800 €.

Aquestes ajudes van adreçades a persones autònomes o microempreses:

  • Amb un màxim de 10 persones treballadores.
  • Que estiguen donades d’alta en alguna de les activitats dels sectors identificats a l’Annex I d’aquesta 2ª convocatòria.
  • Que no hagen aconseguit ajuda en la 1ª convocatòria Parèntesi.
  • Que l’activitat s’exerceixca al terme municipal de Pedreguer
  • I que compleixen tots els requisits establerts a la base 7ª d’aquesta 2ª convocatòria.

Quantia per persona beneficiària:

- Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

- Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

Termini de presentació:

Des de les 9.00h del 3 de maig fins les 23.59h del 20 de maig de 2021.

La concessió de les ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a aquesta convocatòria.

ON PRESENTAR:

Les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hauran de presentar-ho per Seu Electrònica municipal.

Les persones físiques podran realitzar la presentació de forma presencial a l’Ajuntament o telemàticament.

ENLLAÇOS:

Es poden trobar les bases de la convocatòria en l’enllaç següent:

Per tramitar l’ajuda a través de la seu electrònica de l’ajuntament de Pedreguer seguir el següent enllaç:

Per tramitar-la presencialment caldrà complimentar els documents següents abans d’acudir a l’Ajuntament:

A més caldrà aportar la documentació que s’especifica en la base 8ª d’aquesta convocatòria.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 2 =