Versió del Pla Parcial Oquí (VDP3)

16/03/2023

Es sotmet a participació pública i consultes la Versió del Pla Parcial (VDP3) Sectors 5, 6 i 7 del Sòl Urbanitzable Industrial Oquí per termini de 20 dies hàbils, des del dia 17 de març fins al 17 d’abril ambdós inclosos. La documentació pot consultar-se en la página web de l’Ajuntament oferint la possibilitat de formular al·legacions únicament referides als canvis efectuats respecte de l’anterior versió.

Les modificacions efectuades bàsicament són: creació d’un espai de reserva viària per la futura eixida de l’AP-7, modificació de la secció de la N-332 (amplia secció i servituds), modificació del traçat de la via pecuària “Colada de Pedreguer”, creació d’una passera amb motiu de la “Colada d’Oquins a La Llosa” i eliminació del vial 12 de la versió anterior (cul de sac).

Podràs trobar la documentació en l'apartat Ajuntament i Transparencia/Informació Urbanística/Instruments en Tramitació/Pla Parcial Oquins d'ús industrial

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 2 =