Subvencions concedides a Pedreguer per la Diputació d'Alacant

30/06/2021

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pedreguer les següents subvencions:

•Dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per al Foment de la llengua i cultura valenciana. Anualitat 2021: 2.000,00 € per a l’edició de la Revista La Sala.

•Dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2021: 4.000,00 € per la realització del XVIII Pedreguerjazç 2021.

•Dins de la convocatòria de subvencions als Ajuntaments d’Alacant per a la redacció i presentació de projectes europeus. 2021: 3.630,00 € per al programa ciutadania, igualtat, drets i valors (CERV). Xarxa de Ciutats. Projecte “Debatre el futur d’Europa des del local” per a reforçar el compromís democràtic de la UE i contribuir a la construcció de la futura unió europea mitjançant la cooperació amb la població jove. Compartir exemples de bones pràctiques, així com transferir coneixements i experiències.

•Dins de la convocatòria d’ajudes per a l’esterilització de colònies de gats sense propietari en municipis de la província d’Alacant. Any 2021: 1.899,37 €

•Dins de la Línea A de la convocatòria per a la concessió a l’exercici 2021 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línea A) i primer establiment, reforma o gran reparació (Línea B) d’infraestructures hidràuliques d’abastament i sanejament que executen o hagen executats les mateixes: 24.000,00 € per a la reparació al depòsit de la urbanització Muntanya Pedreguer.

•Dins de la convocatòria de concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament de vehicles elèctrics purs o etiqueta zero adquirits per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, com inversions financerament sostenibles. Anualitat 2020: un camió 100 % elèctric amb caixa oberta, laterals elevats i autonomia superior a 100 Km. per al servei de recollida, eliminació i tractament de residus.

•Dins del Pla Provincial de Cooperació a Obres i Serveis Municipal 2020-2023 (PLANIFICA): 347.993,51 € per a l’evacuació d’aigües pluvials al casc urbà de Pedreguer: c/ Ample, Pl. Major, c/ Literat Azorin, c/ Mestre Serrano i Av. Constitució. I 194.676,91 € per a la Rehabilitació d’antiga fàbrica per a edifici multifuncional.

•Dins de la convocatòria de subvencions d’infraestructures i assistència a municipis: Pla+Prop 2020. Línea d’actuació despeses corrents d’assistència a municipis: 96.640,41 € per a manteniment d’edificis culturals i instal•lacions esportives.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 3 =