Resolució definitiva de pla d’ocupació local 2022

15/03/2022

Resolució definitiva de persones seleccionades, en reserva i excloses que han participat en el pla d’ocupació local 2022

Mitjançant la present es fa pública la resolució definitiva aprovada per Decret d’Alcaldia núm.
2022-0167, de 14 de març, indicant les persones seleccionades, aquelles en reserva i les
excloses que han participat en el Pla d’Ocupació Local 2022, amb el següent tenor literal, en
extracte:


«[...] PRIMER. Aprovar, de forma definitiva, la relació de sol·licituds per a la selecció de
personal a contractar en cada lloc de treball oferit i el corresponent torn, amb el següent
detall que diferencia entre persones seleccionades, aquelles que queden en reserva i
aquelles que han estat excloses per no complir algun dels requisits establerts a les bases
reguladores, tot d’acord amb l’ordre de llocs de treball:

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 5 =