Resolució definitiva de concessió d’ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la crisi energètica

22/11/2022

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PROVOCAT PER LA CRISI ENERGÈTICA A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ D’ALACANT, ANUALITAT 2022.

Mitjançant la present es fa pública la resolució definitiva aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2022-0991, de 17-11-2022, de concessió d'ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la crisi energètica a pimes, micropimes, autònoms i professionals finançades per la Diputació d’Alacant, anualitat 2022, amb el següent tenor literal en extracte: «[...] Vista la proposta de resolució definitiva de la Regidora delegada de Comerç, de data 16 de novembre de 2022, en la qual es fa constar que s’han presentat, en temps i forma, quatre al·legacions contra la resolució provisional de concessió de les ajudes, que han estat resoltes per la Comissió avaluadora, mitjançant informe de data 15 de novembre de 2022, en el següent sentit:

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 2 =