Resolució definitiva de concessió d’ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19

30/11/2021

Es fa pública la resolució definitiva de concessió d’ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a PIMES, MICROPIMES, autònoms i professionals finançades per la Diputació d’Alacant

Mitjançant la present es fa pública la resolució definitiva aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2021-0324, de 29-11-2021, de concessió d'ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals finançades per la Diputació d’Alacant, amb el següent tenor literal en extracte:

Publicada aquesta resolució en la pàgina Web municipal i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Pedreguer (https://Pedreguer.sedelectronica.es), assolint els efectes de notificació, indicant els recursos procedents, així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 5 =