Proposta provisional Pla d'ocupació local 2022

07/03/2022

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE PERSONES SELECCIONADES, EN RESERVA I EXCLOSES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2022

Mitjançant la present es fa pública la proposta de resolució provisional aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2022-0149, de 4 de març, indicant les persones seleccionades, aquelles en reserva i les excloses que han participat en el Pla d’Ocupació Local 2022, amb el següent
tenor literal, en extracte:


«[...] PRIMER. Aprovar provisionalment la relació de sol·licituds per a la selecció de personal a contractar en cada lloc de treball oferit i el corresponent torn, amb el següent detall que diferencia entre persones seleccionades, aquelles que queden en reserva i
aquelles que han estat excloses per no complir algun dels requisits establerts a les bases reguladores, tot d’acord amb l’ordre de llocs de treball:

- Descarregar document

 

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


5 + 5 =