Pedreguer aprova el pressupost municipal per a 2018

29/12/2017

El benestar social, el foment de l’ocupació, la cultura i l’educació, i la participació ciutadana constitueixen un any més els principals eixos dels comptes aprovats

plepressupost2018

En la sessió ordinària d’aquest dijous, 28 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Pedreguer aprovà els comptes per a l’exercici 2018, per cinqué any consecutiu amb romanent positiu, gràcies a una gestió econòmica que ha permès a la institució disposar de liquiditat i pagar als proveïdors en menys d’un mes. D’altra banda, l’ocasió serví també per estrenar el nou servei de retransmissió en directe dels plens municipals a través d’Internet.

Els comptes proposats per l’equip de govern, que han eixit endavant amb el vot favorable de COMPROMÍS, l’abstenció dels dos regidors presents del PP i el vot contrari de PSPV-PSOE i CUP, ascendeixen a un total de 8.807.000 €, tant en despeses com en ingressos, el que representa un 9,27% més que en l’exercici anterior, com a conseqüència del progressiu increment dels ingressos per l’impost de construcció, la consignació del fons de cooperació de la Generalitat o les subvencions previstes per la rehabilitació de la Banca Comes o l’Espai Cultural. Novament, tal com ocorre des del 2012, en aquest exercici tampoc no es preveuen ingressos via préstec. A més, baixa la partida de retribucions d’alts càrrecs i s’han reduït per segon any consecutiu les dietes de personal i càrrecs electes. Digna d’esment és també la reducció d’un 40,7% del capítol 3 (interessos bancaris) i d’un 51,10% del capítol 9 (amortització de passius financers).

En matèria de despeses, i semblantment a l’exercici anterior, quatre han estat els eixos principals de la proposta de pressupost. En primer lloc, les partides destinades a benestar social (ajudes socials, subvencions a associacions socials sense ànim de lucre, igualtat, infermeria escolar, contribució a la MASSMA), que experimenten un increment global del 9%. En segon lloc, el foment de l’ocupació ocupa també un lloc destacat als comptes, per tal com s’hi consignen vora 220.000 €. El tercer pilar del pressupost el constitueixen la cultura i l’educació, ja que creix un 28% la partida corresponent a programació cultural, s’augmenta allò destinat a convenis amb associacions i entitats culturals i a la rehabilitació del patrimoni; a més, es preveu la realització d’obres d’adequació de la nau que acollirà el futur museu per valor de més de 170.000 € que aniran a càrrec de la Diputació d’Alacant. En matèria educativa, creix de manera destacada (un 38%) la partida d’activitats extraescolars i es manté en 15.000 € la dotació per a les ajudes a la realització d’estudis superiors. Finalment, també hi ha estat consignades les propostes ciutadanes sorgides dels Pressupostos Participatius, a les quals es destinarà un total del 260.000 €, xifra similar a la dels anys anteriors i que permetrà realitzar les 7 actuacions més votades.

En conseqüència, semblantment a l’any passat, vora 1/3 del Pressupost estarà destinat directament al benestar, el gaudi, el desenvolupament i la formació dels veïns i les veïnes de Pedreguer (concretament, un 31,88%, front al 24,55% de 2017), tot plegat sense cap increment impositiu. Ans al contrari, ja que de manera general tota la ciutadania es beneficiarà d’una baixada del 4% en el rebut de l’IBI urbà (cosa que implica la reducció en uns 100.000 € dels ingressos per aquest concepte).

D’altra banda, els comptes permetran resoldre qüestions pendents de legislatures anteriors o compromeses durant la present legislatura, com la rehabilitació de l’antiga Banca Comes com a centre per a la gent gran, l’adequació de l’antiga seu de Protecció Civil per a les tasques socioeducatives de l’associació Ajuda’m, l’habilitació d’un quarter en condicions per la Policia Local en el local de l’antic Espai Jove o les obres de l’Espai Cultural. Al mateix temps, creix allò destinat a les Festes de Juliol (congelat des de 2012) i a la Igualtat i s’habiliten partides dur a terme altres actuacions, com ara l’arrendament de vehicles de Serveis Municipals, la redacció d’un pla municipal de prevenció d’incendis, el desenvolupament del Pla Estratègic Agrari o una rotonda d’entrada a la urbanització la Sella.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 5 =