Pedreguer aprova el pressupost municipal per a 2017 sense cap vot en contra

30/12/2016

El benestar social, el foment de l’ocupació, la cultura i l’educació, i la participació ciutadana constitueixen novament els principals eixos dels comptes aprovats

En la sessió ordinària d’aquest dijous, 29 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Pedreguer ha aprovat els comptes per a l’exercici 2017, per quart any consecutiu amb romanent positiu, gràcies a la gestió econòmica que ha permès a la institució disposar de liquiditat i pagar als proveïdors en menys d’un mes.

Els comptes proposats per l’equip de govern, que han eixit endavant amb el vot favorable de COMPROMÍS i l’abstenció de la resta de grups, ascendeixen a un total de 8.060.000 €, tant en despeses com en ingressos, el que representa un 2,62 menys que en l’exercici anterior, com a conseqüència de la contracció dels ingressos provinents de subvencions i de l’IBI. Novament, tal com ocorre des del 2012, en aquest exerciti tampoc no es preveuen ingressos via préstec. A més, ha quedat congelada la partida de retribucions d’alts càrrecs i s’han reduït en un 21% les dietes de personal i càrrecs electes.

En matèria de despeses, i semblantment a l’exercici anterior, quatre han estat els eixos principals de la proposta de pressupost duta al Ple i finalment aprovada. En primer lloc, les partides destinades a Benestar Social (ajudes socials, subvencions a associacions socials sense ànim de lucre, igualtat, infermeria escolar), que experimenten un increment global del 6%. En segon lloc, el Foment de l’Ocupació ocupa també un lloc destacat als comptes, per tal com s’hi consignen vora 220.000 €. El tercer pilar del pressupost el constitueixen la Cultura i l’Educació, ja que creix un 9,3% la partida corresponent a programació, es manté allò destinat a convenis amb associacions i entitats culturals i a la rehabilitació del patrimoni, alhora que es consignen 40.000 € per al futur Museu Històric i Etnogràfic i es preveu la creació d’una plaça de conserge d’instal·lacions culturals. En matèria educativa, creix de manera destacada (57%) la partida d’activitats extraescolars i es manté en 15.000 € la dotació per a les ajudes a la realització d’estudis superiors. Finalment, també hi ha estat consignades les propostes ciutadanes sorgides dels Pressupostos Participatius, a les quals es destinarà un total del 275.000 €, xifra similar a la dels anys anteriors.

En conseqüència, semblantment a l’any passat, vora 1/3 del Pressupost estarà destinat directament al benestar, el gaudi, el desenvolupament i la formació dels veïns i les veïnes de Pedreguer, tot plegat sense cap increment impositiu.

D’altra banda, els comptes aprovats permetran resoldre qüestions pendents de legislatures anteriors, com les adquisicions del solar del c/ del Perú i de l’actual seu del PSOE (que podrà servir per dotar de més funcionalitats l’Espai Cultural), la millora de la seguretat del corral dels bous de la plaça o la realització de la zona verda del Nou Alfàs. Al mateix temps, creix allò destinat a les festes populars i a la promoció turístics i s’habiliten partides dur a terme altres actuacions, com ara la millora del trinquet de pilota o l’habilitació d’un espai d’oci per a animals domèstics.

Més informació sobre els comptes aprovats, a la següent presentació:

 
Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


5 + 2 =