Ordre del dia del ple (24 de febrer)

23/02/2022

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària demà dijous 24 de febrer a les 20.00 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (27-01-2022).
2. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia.
3. Presa de possessió de la regidora Marian Costa Costa (PSPV).
4. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis a l’Escola de Música, Conservatori i Escola de Pintura.
5. Proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
6. Proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de Convivència Ciutadana.
7. Sol·licitud de subvenció per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el polígon industrial "Les Galgues" de Pedreguer de conformitat amb la memòria tècnica presentada.
8. Assumptes urgents.
9. Informes Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Podrà assistir públic fins a completar l'aforament, i la sessió, com és habitual, podrà seguir-se en directe a través del perfil municipal de Facebook.

A més, per a facilitar la participació ciutadana, tota persona que vulga fer una pregunta podrà fer-ho enviant un correu electrònic a alcaldia@pedreguer.es, amb els següents requisits:

  • Identificació de la persona amb nom i cognoms i número de Dni/Nie.
  • Exposició clara i concisa de la pregunta, que ha de ser sobre temes d'interés general i d'àmbit municipal.
  • Han d'enviar-se abans de les 14 h del dia de la celebració del Ple ordinari.
  • Les preguntes seran llegides i contestades una vegada finalitzada la sessió plenària.
Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


5 + 3 =