Ordenança de les Festes de Juliol

El Ple de lAjuntament, en sessió de 26 d’abril de 2018, acordà aprovar provisionalment lOrdenança Reguladora de les Festes de Juliol de Pedreguer.

Després dun període dinformació pública de 30 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l’anunci corresponent en el BOP (que tingué lloc el 2 de maig), la norma quedà aprovada definitivament en ser publicada al BOP núm. 123, de 29 de juny de 2018, d’acord amb l’establert a l’article 48 de la llei 7/85.

A continuació pot consultar-se el text definitiu de l'ordenança publicat al BOP de 29 de juny de 2018: ORDENANÇA DEFINITIVA

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 4 =