Fons europeus per la gestió del servei de recollida separada de residus

23/11/2022

Al municipi de la Marina Alta li han sigut concedits 55.056,75 euros de fons europeus per a avançar en la millora de les recollides separades en origen. El municipi de Pedreguer ha sigut beneficiari de 55.056,75 euros de fons europeus de reconstrucció per a avançar en la millora de les recollides separades en origen a través, en aquest cas, de nous models de recollida separada porta a porta, segons ha detallat la Generalitat. Dins de la convocatòria d’ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment biorresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència, Pedreguer s'ha vist beneficiat amb 49.601,77 € per a poals domèstics de biorresidus, borses compostables d’ús domèstic, poals comunitaris de biorresidus, sistema d’identificació d’usuari i pesatge, contenidors per a la via pública, construcció d’àrees d’aportació i control d’accés, poals per a biorresidus de grans generadors, camions per a la recollida de biorresidus i campanya d’informació, difusió i sensibilització a la població i seguiment del projecte, més una quantitat de 5.454,98 € per a la construcció d’una biocompostadora.

Val a dir que aquestes quantitats són provisionals, per tal com finalment aquells municipis que no tinguen justificada la despesa en temps i forma podran perdre les seues assignacions que passarien a aquells municipis que, com Pedreguer, tenen ben justificada la destinació de les ajudes.

Es pot afirmar que el sistema ‘PaP’ (Porta a Porta) de Pedreguer i el procés d’implantació del mateix té un balanç positiu, gràcies al bon fer de la major part de la ciutadania, i que es reflecteix en les dades i percentatges de recollida selectiva que es fa al municipi, en els diferents llocs on s’ha requerit la presència de Pedreguer per donar compte de la seua experiència o en la concessió d’ajudes com l’actual. Un exemple clar és la disminució de la fracció resta, en el porta a porta, del 88% a l’agost del 2021 (la fracció més elevada que es recollia) fins al 12% en l’actualitat.

Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental s'apreciar i es valora molt positivament el projecte de recollida de RSU de Pedreguer, que recull els residus per separat casa a casa dels seus habitants al casc urbà, l'adaptació dels mateixos i el seu bon acolliment en general, aconseguint en poques setmanes els nivells de reciclatge que exigeix la normativa europea.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 2 =