Convocatòria d’ajuts econòmics per a l’inici d’estudis superiors (curs 2023-2024) de l’Ajuntament de Pedreguer

12/09/2023

Es poden sol·licitar els ajuts econòmics per a l'inici d'estudis superiors al curs 2023-2024 de l'ajuntament de Pedreguer fins al 16 d'octubre de 2023

La particular localització de Pedreguer, a uns 100 km de distància tant de la ciutat de València com de la d’Alacant, juntament amb la inexistència d’una xarxa de transport públic que connecte eficientment i assequible la Marina Alta amb ambdós nuclis urbans, ha suposat tradicionalment un desavantatge per al jovent del municipi decidit a cursar estudis universitaris o de Formació Professional Superior.

Certament, en els darrers anys s’han donat passes fermes en la resolució d’aquesta dificultat a través de la descentralització universitària (actualment és possible cursar estudis de grau i postgrau en localitats més properes, com ara Gandia o Altea), la difusió de la formació a distància en línia o l’ampliació del mapa de la Formació Professional.

Malgrat tot, la major part dels i les joves de Pedreguer continuen desplaçant-se 100 km o més per tal de prosseguir la seua formació, la qual cosa suposa per a les famílies un cost afegit en matèria de transport, allotjament, etc., no sempre fàcilment assumible per aquelles que experimenten dificultats econòmiques.

En conseqüència, l’Ajuntament de Pedreguer, coneixedor d’aquesta problemàtica i convençut de la importància que tota la ciutadania puga accedir en igualtat de condicions a una educació pública i de qualitat, ha previst la creació d’un programa d’ajudes per tal d’acomplir tres objectius fonamentals. Primerament, contribuir a finançar el cost dels estudis universitaris i de Formació Professional (Grau Superior) d’aquell alumnat de Pedreguer amb dificultats per fer-hi front que els inicie per primera vegada. En segon lloc, incentivar la realització d’estudis superiors per part del jovent de Pedreguer. I, en tercer i darrer lloc, premiar el bon rendiment acadèmic i l’excel·lència en els nivells conduents a aquests estudis.

Documentacio:

Tramitació electrònica:

Tràmit de la convocatòria d’ajuts econòmics per a l’inici d’estudis superiors (curs 2023-2024)

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 5 =