Comunicació sobre les Eleccions al Parlament Europeu 2024: Importants Canvis per als Residents de la Unió Europea a Espanya

31/10/2023

Comunicació de l'Oficina del Cens Electoral als Ajuntaments sobre la formació del cens electoral de nacionals de països de la Unió Europea (UE) residents a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024.

El 9 de juny de 2024 es celebraran eleccions al Parlament Europeu.

En aquestes eleccions podran votar els nacionals de països de la Unió Europea que hagen manifestat prèviament la seua intenció de votar a Espanya en aquestes eleccions.
Per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions al Parlament Europeu, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) trasllada la següent informació a tots els Ajuntaments:
Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024 si estan inclosos en el cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són majors d'edat el dia de la votació.
Per a la inclusió en el cens electoral vigent de les eleccions es requereix la inscripció prèvia en el Padró municipal i haver manifestat la seua voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament Europeu a Espanya.

1. Normativa
Resolució de 12 d'abril de 2013, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu dels ciutadans nacionals d'altres països de la Unió Europea residents a Espanya.

2. Manifestacions de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu
Les declaracions formals de manifestació de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu poden realitzar-se per internet, correu postal o personalment a l'Ajuntament de residència de forma contínua:

a) Per internet:
Els ciutadans de la UE residents a Espanya poden manifestar la seua intenció de votar a Espanya en les eleccions al Parlament Europeu (i també en les eleccions municipals si ho desitgen) per internet si accedeixen al tràmit de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion mitjançant el sistema cl@ve.

b) A l'Ajuntament de residència:
Mitjançant el compliment de l'imprés de declaració formal, model CERE.DFA (-1 castellà, -2 bilingüe castellà català, -3 castellà euskera, -4 castellà gallec i -5 castellà valencià), disponible en IDA_CELEC > Documentació, per a descàrrega per l'Ajuntament, que a més el propi interessat pot descarregar-se de la seu electrònica de l'INE a l'adreça https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion. L'acreditació d'identitat podrà fer-se, a més de amb la targeta d'estranger on figura el NIE, amb el document d'identitat o passaport del seu país d'origen.

3. Cartes
Excepcionalment, per a facilitar la manifestació de voluntat de vot a les eleccions al Parlament Europeu, l'OCE ha enviat en els últims dies d'octubre una comunicació als ciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimprimits. Les comunicacions s'han remés únicament a aquells als quals l'OCE no s'ha dirigit amb ocasió d'eleccions al Parlament Europeu anteriors (altes en Padró posteriors a 30 d'agost de 2018) i no hagen realitzat la declaració formal d'intenció de vot. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot a les eleccions al Parlament Europeu per internet, sense tindre accés a Cl@ve, accedint a la seu electrònica de l'INE a l'adreça següent https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUECTT
Els qui reben aquesta carta podran manifestar la seua voluntat de votar a les eleccions al Parlament Europeu, a més dels tràmits continus indicats en l'apartat 2, per internet, amb la CTT, o per correu postal enviant la resposta a la carta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de pagar franqueig.

4. Termini
La manifestació de voluntat de votar a Espanya té caràcter permanent mentre l'interessat resida a Espanya, llevat que sol·licite formalment en un altre sentit. Perquè tinguen efecte en el cens electoral vigent de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, les altes en Padró i les declaracions formals hauran de realitzar-se com a més tard el dia 30 de gener de 2024.
Les manifestacions presentades després del 30 de gener de 2024, incloses les que pogueren presentar-se per reclamació de les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'incorporaran en el cens vigent de les eleccions del 9 de juny de 2024.

5. Recompte de comunicacions enviades per municipi
En la pàgina web: www.ine.es / Cens Electoral / Actualització del cens electoral de nacionals de països de la Unió Europea (UE) residents a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, es posarà informació dirigida als interessats i també els recomptes de les comunicacions enviades pels municipis.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 3 =