Bases d'Ajudes Parèntesi del Pla Resistir

17/02/2021

La present convocatòria va dirigida a pal·liar les conseqüències de la pandèmia dels sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell.

Dirigit a persones o entitats que complisquen els següents requisits:

  • Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.
  • Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I de la convocatòria, amb data anterior a la publicació d’esta convocatòria.
  • El seu domicili fiscal es troba en el terme municipal de Pedreguer.

Quantia per persona beneficiària:
- Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
- Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

Termini de presentació:
Des del 17 de febrer fins el 8 de març de 2021 inclusivament.

ON PRESENTAR:
Les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hauràn de presentar-ho per Seu Electrònica municipal.

Les persones físiques podran realitzar la presentació de forma presencial a l’Ajuntament o telemàticament.

ENLLAÇOS:

Es poden trobar les bases de la convocatoria en el següent enllaç:

Per tramitar l’ajuda a través de la seu electrònica de l’ajuntament de Pedreguer seguir el següent enllaç:

Per tramitar-la presencialment caldrà complimentar els següents documents abans d’acudir a l’Ajuntament:

A més caldrà aportar la documentació que s’especifica en l’article 8 de les Bases de la Convocatòria.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 5 =