ANUNCI DE PROJECTE DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ, PROJECTE D’ESTATUTS I PLA INICIAL D’ACTUACIÓ DE L’ENTITAT DE GESTIÓ I MODERNITZACIÓ DE L’ÀREA INDUSTRIAL LES GALGUES DE PEDREGUER

01/12/2022

Havent-se autoritzat la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial Les Galgues de Pedreguer, i aprovat, provisionalment, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pedreguer i la comissió promotora, per acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2022.

Havent-se de sotmetre a exposició pública durant un termini de 20 dies hàbils, perquè puguen presentar-se al·legacions per les persones interessades.

Es procedeix a la publicació, per mitjà del present anunci, del projecte de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pedreguer i la comissió promotora de l’EGM, del projecte d’Estatuts i del Pla Inicial d’Actuació de l’EGM de l’àrea industrial Les Galgues de Pedreguer, en el tauló d’anuncis de la Seu electrònica municipal de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal, per a general coneixement i als efectes oportuns.

Aquests documents podran consultar-se en el següent enllaç:

Document de l'anunci.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 1 =