Acords aprovats al ple ordinari de febrer

28/02/2022

El ple ordinari del mes de febrer de Pedreguer, celebrat el passat dia 24, va servir, entre altres coses, per aprovar per unanimitat participar en la convocatòria d’ajudes de l’Institut Valencià de Competivitat Empresarial (IVACE) de 2022 per a l’execució d’actuacions al Polígon Industrial les Galgues que contemplen: millora de la mobilitat urbana (creació/adequació de carril bici; creació/adequació de marquesines per a les parades d'autobús dins del polígon industrial o en un radi de 300 m. des d'algun dels accessos al polígon; creació/millora de zones d'aparcament o estacionament de bicicletes i patinets amb seguretat anti robatori dins del polígon industrial; ceació/millora de zona/punts de recàrrega de vehicles elèctrics, bicicletes elèctriques i/o patinets elèctrics dins del polígon industrial); millora de l'enllumenat públic mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables; millora de zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables, amb regeneració paisatgística i ambiental del polígon; millora viària (habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials i voreres més àmplies, nous accessos, passarel·les de vianants); senyalització i/o identificació de carrers (senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit; directori d'empreses i serveis); millora del sanejament separatiu de les aigües residuals. L'actuació ascendeix a 184.107,96 €, més IVA.

També es va aprovar per unanimitat una proposta de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis a l'Escola de Música. Així mateix, es va aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Nasturalea Urbana (Plusvàlua) per tal d'adequar-la a la nova legislació. En aquest cas va eixir endavant amb els vots a favor de Compromís i l'abstenció de la resta de grups. Aquesta proposta venia donada per les recents modificacions normatives aprovades en matèria de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) que han derivat en una nova redacció de part de l'articulat que compon el règim jurídic d'aquest impost en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: ara la jurisprudència del Tribunal constitucional arreplega el deure de modificar, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest text, les ordenances fiscals que regulen aquest impost amb la finalitat d'adaptar-les al nou marc legal. Pel que fa als ingressos municipals, dels estudis realitzats aplicant la nova redacció de l’article 107 de la LRHL, per a calcular la base imposable de l’impost, es desprèn que la recaptació del mateix, experimentarà una disminució del 50 %, el que implica una previsió d’ingressos per a 2022 de 196.602,43 €, fet assumible per les arques municipals que ja reflecteixen aquesta disminució al pressupost aprovat el passat desembre.

El ple va servir també per tal que Marian Costa Costa prenguera possessió de l'acta de regidora del grup socialista en substitució de Rosa Avellà Artigues.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 5 =