Notícies

Convocatòria de les II Ajudes a l’inici d’estudis superiors

3 octubre 2017

AJUDES INICI ESTUDIS SUPERIORSIncentivar que el jovent del municipi realitze estudis universitaris i de Formació Professional de Grau Superior, facilitar-hi l’accés a l’alumnat amb dificultats econòmiques i premiar el bon rendiment acadèmic i l’excel·lència en els nivells conduents a eixos estudis. Amb aquest triple objectiu, l’Ajuntament de Pedreguer ha convocat les segones Ajudes per a l’inici d’estudis superiors, que comptaran amb una dotació pressupostària global de 15.000 €.

Segons les bases de la convocatòria (que poden consultar-se al final d’aquest article), es preveu concedir dues modalitats d’ajut, en funció dels estudis cursats en cada cas. Així, l’alumnat que accedisca per primera vegada a estudis universitaris de grau o equivalents podrà rebre 750 €, mentre que per a l’alumnat que curse per primera vegada estudis de Formació Professional (Grau Superior) la quantitat de l’ajuda serà de 450 €.

A l’hora de concedir les ajudes es tindran en compte, d’una banda, les notes d’accés estudis esmentats, i de l’altra, el nivell de renda i criteris socials, com ara l’existència de discapacitat, la condició de família nombrosa o monoparental o el fet de comptar amb altres germans o germanes que cursen igualment estudis superiors. Les sol·licituds podran presentar-se per registre d’entrada a l’Ajuntament entre els dies 2 i 31 d’octubre.

Tal com ha assenyalat Blai Server, regidor d’Educació, “aquestes ajudes pretenen, com l’any passat, contribuir a pal·liar el desavantatge que tradicionalment ha suposat la situació de Pedreguer i el dèficit d’infraestructures que pateix la Marina Alta per als joves de la localitat decidits a cursar estudis universitaris o de Formació Professional Superior”. “Alhora”, ha afirmat, “podran servir de complement d’altres ja existents, com les convocades pel Ministeri d’Educació i Ciència o la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana”.

BASES AJUDES INICI ESTUDIS SUPERIORS 2017

ANNEX I. SOL·LICITUD AJUDES INICI ESTUDIS SUPERIORS

ANNEX II. AUTORITZACIÓ DADES FISCALS

ANNEX III. FULL MANTENIMENT TERCERS

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI