Ocupació

29/03/2019

Oferta d'ocupació pública: subaltern d'administració general i peó de cementeri

Oferta d'ocupació pública: subaltern d'administració general i peó de cementeri

Per acord de 25 de març del 2019, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Pedreguer aprovà la convocatòria de proves selectives (concurs-oposició lliure) per a la provisió en propietat de les següents places:

Continua llegint
20/02/2019

Resultats del procés de selecció del Pla d'Ocupació Local 2019

Ja poden consultar-se els resultats del procés de valoració de sol·licituds de participació en el Pla per al Foment de l’Ocupació Local 2019:

Continua llegint
01/02/2019

LABORA concedeix subvencions a l’Ajuntament per a la contractació d’aturats a través d’EMCORP i EMCORD  

LABORA concedeix subvencions a l’Ajuntament per a la contractació d’aturats a través d’EMCORP i EMCORD   

La Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de Pedreguer, amb el suport de l’Agència de Desenvolupament Local de Creama, va sol·licitar a LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) subvencions per a la contractació de persones aturades en 2018, a través dels programes EMCORP i  EMCORD. Amb aquestos programes s’han atorgat a l’Ajuntament de Pedreguer unes ajudes que han permès la contractació de tres persones -derivades i seleccionades per LABORA- des de finals de 2018 fins juny de 2019.

Continua llegint
24/01/2019

Pedreguer convoca el VII Pla Local d’Ocupació

L’Ajuntament de Pedreguer ha determinat engegar un nou Pla per al Foment de l’Ocupació Local per a l’exercici 2019, que servirà per a atendre la situació de les persones aturades del municipi. L’objectiu de la iniciativa és donar suport a les persones amb dificultats d’integració en el mercat de treball, per mitjà de la formació, la consecució d’experiència laboral i la millora de les oportunitats d’ocupabilitat. El Pla, que arriba enguany a la setena edició, serà finançat íntegrament per l’Ajuntament.

Continua llegint
25/07/2018

L’Ajuntament contracta 4 joves gràcies a la iniciativa Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana

L’Ajuntament contracta 4 joves gràcies a la iniciativa Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana

Quatre joves s’han incorporat aquesta setmana a l’Ajuntament, gràcies a les ajudes dels programes EMCUJU i EMPUJU, englobats en el projecte Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana.

Continua llegint
07/05/2018

Convocatòria de borsa de treball d'educador/a infantil

La fundació pública de l’Escola Infantil Municipal La Glorieta, dependent de l’Ajuntament de Pedreguer, convoca un concurs per a la constitució d’una borsa de treball d’EDUCADOR/A D’EDUCACIÓ INFANTIL.

Continua llegint
26/02/2018

Resultat del procés de selecció del Pla d'Ocupació Local 2018

Ja és possible consultar, en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica, els resultats del procés de baremació per a la selecció de les persones participants en el Pla per al Foment de l’Ocupació Local de Pedreguer 2018.

Continua llegint
02/02/2018

Pedreguer convoca el VI Pla Local d’Ocupació

L’Ajuntament de Pedreguer ha determinat engegar un nou Pla per al Foment de l’Ocupació Local per a l’exercici 2018, que servirà per a atendre la situació de les persones aturades del municipi. L’objectiu de la iniciativa és donar suport a les persones amb dificultats d’integració en el mercat de treball, per mitjà de la formació, la consecució d’experiència laboral i la millora de les oportunitats d’ocupabilitat. El Pla serà finançat íntegrament per l’Ajuntament i compta amb una consignació específica de 200.000 € en el Pressupost de 2018.

Continua llegint
04/01/2018

El Servef concedeix noves subvencions a l’Ajuntament de Pedreguer per a la contractació de personal

El Servef concedeix noves subvencions a l’Ajuntament de Pedreguer per a la contractació de personal

Gràcies a les ajudes dels programes EMCORP i EMCORD del Servef, el passat 18 de desembre van incorporar-se dues persones a l’Ajuntament de Pedreguer.

Continua llegint
03/08/2017

L’Ajuntament de Pedreguer contracta 4 joves gràcies a la iniciativa Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana

L’Ajuntament de Pedreguer contracta 4 joves gràcies a la iniciativa Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana

El passat 28 de juliol van incorporar-se quatre joves a l’Ajuntament de Pedreguer, gràcies a les ajudes dels programes EMCUJU i EMPUJU, englobats en el projecte Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana. El Servef invertirà un total de 60.875’52 € al municipi, que, afegits als 25.240’14 € aportats per l’Ajuntament, serviran per a la contractació durant un any d’un tècnic en informàtica, una graduada en turisme, un administratiu i un pintor, que realitzaran respectivament tasques de millora de la presència de l’Ajuntament a Internet, de planificació turística, de suport a les àrees de cultura i participació, i d’adequació dels espais i equipaments municipals. Les ajudes han estat cofinançades per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 (CCI 2014ÉS 05M9P001).

Continua llegint
20/07/2017

Subvenció de la Conselleria d'Economia per a la contractació d'un informàtic

L’Ajuntament de Pedreguer ha estat beneficiari d’una subvenció per part de Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana per a la Iniciativa Social ECORJV, per un import de 20.708,13 €, que han permés la contractació, durant 7 mesos (des de l’1 de setembre de 2016 fins al 30 de juny de 2017), d’un tècnic informàtic menor de 30 anys, el qual ha realitzat tasques de desenvolupament del Portal de la Transparència de la nova web municipal, que estarà disponible pròximament.

Continua llegint
30/03/2017

Comença el V Pla Local d’Ocupació de Pedreguer

L’1 de març tingué lloc l’inici del primer torn del V Pla per al Foment de l’Ocupació Local de l’Ajuntament de Pedreguer. L’objectiu de la iniciativa és donar suport a les persones amb dificultats d’integració en el mercat de treball, per mitjà de la formació, la consecució d’experiència laboral i la millora de les oportunitats d’ocupabilitat. El Pla serà finançat íntegrament per l’Ajuntament i compta amb una consignació específica de 200.000 € en el Pressupost de 2017. L’esmentat pla tindrà una durada de 10 mesos i hi participaran un total de 64 persones aturades del municipi i inscrites a les oficines del Servof i de Creama, les quals realitzaran tasques d’auxiliar d’ajuda a domicili (6 persones en dos torns de 5 mesos, 20 h setmanals), suport administratiu (4 persones en dos torns de 5 mesos, 30 h setmanals), i peó agrícola i forestal i de serveis generals (54 persones en tres torns, el primer de 4 mesos i els altres de 3 mesos, 30 h setmanals). A les persones beneficiàries se’ls formalitzarà un contracte de treball i cobraran la part proporcional corresponent segons el Salari Mínim Interprofessional. El termini de presentació de sol·licituds tingué lloc entre els dies 30 de gener i 10 de febrer, durant els quals van presentar-se 156 persones candidates (137 en la modalitat de peó, 7 en la d’atenció a domicili i 12 en la de suport administratiu). A l’hora de realitzar el procés selectiu, que s’ha desenvolupat durant el mes de febrer, s’han tingut en compte preferentment els col·lectius més afectats per la crisi al municipi i les persones aturades de llarga duració.

Continua llegint
27/01/2017

Pedreguer convoca el V Pla Local d’Ocupació

L’Ajuntament de Pedreguer ha determinat engegar un nou Pla per al Foment de l’Ocupació Local per a l’exercici 2017, que servirà per a atendre la situació de les persones aturades del municipi. L’objectiu de la iniciativa és donar suport a les persones amb dificultats d’integració en el mercat de treball, per mitjà de la formació, la consecució d’experiència laboral i la millora de les oportunitats d’ocupabilitat. El Pla serà finançat íntegrament per l’Ajuntament i compta amb una consignació específica de 200.000 € en el Pressupost de 2017.

Continua llegint
25/11/2016

Pedreguer contractarà 3 persones gràcies als programes d’iniciativa social de la Conselleria d’Economia Sostenible

La Regidoria de Comerç, Indústria i Ocupació de l’Ajuntament de Pedreguer ha anunciat la contractació de tres persones aturades, gràcies a les línies de subvencions concedides a l’entitat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana per a les Iniciatives Socials EMCORP, EMCOLD i ECORJV. Les ajudes rebudes fan un total de 45.917,81 €.

Així, el programa Iniciativa Social EMCORP, en el marc del qual es rebran 9.844,85 €, permetrà la contractació, per un termini de cinc mesos i a jornada completa, d’un pintor per a la realització de treballs de rehabilitació del patrimoni municipal.

Pel que fa a la Iniciativa Social EMCOLD, l’Ajuntament contractarà un orientador laboral que servirà per reforçar la tasca de foment de l’ocupació desenvolupada per l’ADL de Creama. Això serà possible gràcies a una ajuda de 15.364,84 €.

Finalment, el tercer programa, denominat Iniciativa Social ECORJV, dotat amb una subvenció de 20.708,13 €, farà possible la contractació, per un període de 7 mesos, d’un tècnic informàtic menor de 30 anys, que realitzarà tasques de desenvolupament del Portal de la Transparència del web municipal.

Tal com ha assenyalat la regidoria responsable de l’àrea, Victòria Simó, en els tres casos es contractaran persones inscrites al Servof com a demandants d’ocupació, que s’incorporaran al treball a partir del mes de desembre de 2016, oferint-los així una important ajuda per a la seua inserció laboral definitiva.

Continua llegint
29/09/2016

Nova convocatòria borsa de Tècnic/a d'Administració General

Declarada la suspensió de la convocatòria de concurs per la creació d’una borsa de treball de les places de TAG publicada anteriorment, l’Ajuntament de Pedreguer torna a iniciar el procediment de convocatòria de concurs per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants temporals en les places de Tècnic/a d'Administració General (TAG). El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP.

Al següent enllaç pot consultar-se tota la informació relativa al nou procediment, juntament amb el model per sol·licitar-hi l’admissió:

CONVOCATÒRIA BORSA TAG 2016

Continua llegint
14/09/2016

Convocatòria borsa de Tècnic/a d'Administració General

L'Ajuntament de Pedreguer convoca un concurs per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura de vacants temporals en les places de Tècnic/a d'Administració General (TAG). El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP.

Al següent enllaç pot consultar-se tota la informació relativa al procediment, juntament amb el model per sol·licitar-hi l'admissió:

[Actualització (29/09/2016): aquesta convocatòria ha estat suspesa i se n'ha tornat a iniciar el procediment. Més informació, al següent enllaç: “Nova convocatòria borsa de Tècnic/a d'Administració General” - http://pedreguer.es/convocatoria-borsa-de-tecnica-dadministracio-general-2/]

Continua llegint
05/08/2016

Convocatòria oposició Policia Local

Convocatòria oposició Policia Local

Com ja va anunciar-se prèviament, l'Ajuntament de Pedreguer convoca una oposició per a la provisió en propietat d’una plaça d’Agent de Policia Local. El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper 25 d'agost. L'ingrés de la quantitat corresponent al dret d'examen que estableix les bases ha de fer-se al següent compte corrent: ES 57 0049 2537 62 1310106470 (Banco Santander).

Al següent enllaç pot consultar-se tota la informació relativa al procediment, juntament amb el model per sol·licitar-hi l'admissió:

BASES POLICIA LOCAL 2016

MODEL INSTÀNCIA ADMISSIÓ POLICIA LOCAL

Continua llegint
27/07/2016

La Macma obri una borsa de treball per contractar un/a Tècnic Auxiliar de Cultura

La Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta (Macma), de la qual forma part l'Ajuntament de Pedreguer, ha convocat una borsa de treball per a la contractació temporal d’un/a Tècnic Auxiliar de Cultura. Les sol·licituds podran presentar-se fins al 12 d'agost al Registre d'Entrada de la Macma (Ajuntament d'Ondara).

Al següent enllaç poden consultar-se les bases, que inclouen la infomació relativa a la presentació de les sol·licituds, terminis, requisits, etc.:

BASES TÈCNIC AUXILIAR CULTURA MACMA

Continua llegint
16/06/2016

Convocatòria oposició Policia Local

L'Ajuntament de Pedreguer convoca una oposició per a la provisió en propietat d’una plaça d’Agent de Policia Local.

Al següent enllaç pot consultar-se tota la informació relativa al procediment:

BASES POLICIA LOCAL 2016

[ACTUALITZACIÓ (24/06/2016)] L'ingrés de la quantitat corresponent al dret d'examen que estableix les bases ha de fer-se al següent compte corrent: ES 57 0049 2537 62 1310106470 (Banco Santander).

Continua llegint
04/05/2016

Finalitza la segona edició del Taller d'Ocupació Verd i Pedra

Durant 6 mesos s’han realitzat treballs que han permés la rehabilitació dels molinets i altres actuacions El dimarts, 3 de maig, tingué lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament de Pedreguer, la cloenda del II Taller d’Ocupació Verd i Pedra. L’acte va servir perquè l’alcalde de la localitat, Sergi Ferrús, i Jose Antonio Garcia, representant de l’equip directiu del taller, realitzaren el lliurament dels certificats acreditatius a l’alumnat participant. Aquest taller de formació i ocupació, finançat amb una subvenció de 146.519’04 € pel SERVEF amb crèdits del Fons Social Europeu, ha comptat amb 16 alumnes que s’han format en les especialitats de maçoneria i treballs forestals, a més de l'equip directiu i formatiu. Concretament, les persones participants en el taller, a més de rebre formació teòrica, han desenvolupat treballs en els Molinets de Pedreguer i l’àrea del seu tossal, en el sender de P.R. que discorre pel terme i en la futura zona d’esbarjo situada a la urbanització Monte Pedreguer. La intervenció més destacada que ha dut a terme l’alumnat del taller ha estat la rehabilitació dels esmentats Molinets, que s’ha efectuat impecablement a partir d’un projecte elaborat per l’arquitecte Josep Ivars. L’actuació ha suposat la neteja de l’entorn dels molins, la consolidació de l’estructura, l’habilitació d’un accés a la part superior i la recuperació de gran part del seu aspecte original, tan interiorment com exterior. En aquest sentit, la Regidoria de Cultura ha programat per al proper dia 15 de maig una visita guiada i esmorzar, per tal de permetre als veïns i veïnes del municipi conèixer de primera mà el treball que s’hi ha realitzat.

Continua llegint
31/03/2016

Finalitza el procés de selecció d’idees per a participar en el programa de foment de l’emprenedoria i l’ocupació de qualitat Pedreguer Empenta

11 propostes han estat seleccionades d’un total de més de 30 presentades i pròximament iniciaran el procés de formació

El passat 29 de març tingué lloc la presentació de les idees escollides en el marc del programa de promoció econòmica i foment de l’emprenedoria i l’ocupació de qualitat Pedreguer Empenta. La jornada, intensa i plena d'il·lusió, serví per donar a conéixer a les persones participants les instal·lacions de què podran gaudir durant els propers mesos, i per a presentar-los els consultors amb què podran comptar per al desenvolupament dels seus projectes. A partir d'aquesta mateixa setmana començaran ja a les sessions de formació.

Acabada la fase d'inscripcions, amb més de 30 propostes presentades, finalment han estat seleccionades 19 persones emprenedores i un total d'11 idees de negoci. Els sectors agroalimentari, industrial, turístic i digital han estat els més representats entre els projectes embrionaris escollits, que abasten un ampli ventall d'oferta empresarial amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit econòmic local i comarcal.

Del procés de selecció de propostes s'ha encarregat un equip integrat per representants de diversos partits polítics del Consistori, l'ACEP, CREAMA i l'espai La Nau LAB.

Continua llegint
19/02/2016

Resultats del procés de selecció del Pla d'Ocupació Local 2016

Ja poden consultar-se, als enllaços següents, els resultats del procés de baremació per a la selecció de les persones participants en el Pla per al Foment de l’Ocupació Local 2016:

BAREMACIÓ SUPORT ADMINISTRATIU 2016 *

BAREMACIÓ AUX. AJUDA DOMICILI 2016 BAREMACIÓ PEONS PLA OCUPACIÓ 2016 **

* (22/02/2016) S'ha corregit el document original, en el qual no havien estat incloses dues persones a causa d'una errada de transcripció. Disculpeu les molèsties.

** (29/02/2016) S'ha corregit el document original, en el qual s'havia advertit una errada. Disculpeu les molèsties.

Continua llegint
16/01/2016

Bases del Pla d'Ocupació Local 2016

L’Ajuntament de Pedreguer ha acordat engegar un nou Pla per al Foment de l'Ocupació Local per a l'exercici 2016 mitjançant un Taller de Formació i Inserció Laboral, ateses les circumstàncies econòmiques i socials que patim i atesa la difícil situació de moltes famílies del municipi.

A continuació podeu trobar les Bases del Pla, juntament amb la sol·licitud per a participar en el procés de selecció d'alumnes. Aquesta podrà presentar-se entre els dies 19 i 29 de gener, en horari de 10 a 14h, en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Pedreguer.

BASES PLA OCUPACIÓ 2016

SOL·LICITUD PLA OCUPACIÓ 2016

 

Continua llegint
28/09/2015

Acta de baremació per a la selecció de l'equip docent del Taller d'Ocupació Verd i Pedra II

A continuació s'inclou l'acta de baremació de les sol·licituds per a la participació en el Taller d'Ocupació Verd i Pedra, juntament amb els horaris de citació de les entrevistes, que tindran lloc el dia 20 d'octubre:

Acta de Baremació equip docent Verd i Pedra II

Continua llegint
26/02/2015

Pedreguer encetarà el Tercer Pla d’Ocupació Local per a 2015 a partir del 2 de març

Els pressupostos municipals destinaran 200.000 € a un taller ocupació per a aturats del municipi S’han presentat més de 200 persones L’Ajuntament de Pedreguer ha aprovat un nou Pla d’Ocupació Local mitjançant un Taller de Formació i Inserció Laboral per a l’any 2015, dirigit a persones amb dificultats d’integració en el mercat de treball. El taller, en el qual participaran 87 persones en situació de desocupació, tindrà una durada de 10 mesos i els beneficiaris rebran una beca mensual de 600 €. Els llocs de treball a cobrir mitjançant aquest taller seran els següents: auxiliar d’ajuda a domicili, suport administratiu, peó agrícola i forestal i peó de serveis generals. El 4 de febrer va finalitzar el termini per a presentar les sol·licituds, i es van presentar 171 candidats per a la plaça de peó, 18 persones per al lloc de treball de suport administratiu i 12 persones per a auxiliar d’ajuda a domicili. El taller començarà el dilluns 2 de març, en el primer torn hi haura 24 beneficiaris per a realitzar les tasques de peó, 3 beneficiaris per a realitzar les tasques de suport administratiu a l’Ajuntament i a la Casa de Cultura i 4 beneficiàries per a realitzar les tasques d’ajuda a domicili.

Continua llegint

Política de privacitat: En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal l'informem que les seues dades personals, recollides a través del formulari, es guardaran en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Pedreguer i únicament serviran per a fer-li arribar l'actualitat municipal.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 5 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR