Urbanisme

Exposició pública PAI Oquins

L’Ajuntament de Pedreguer, en la sessió plenària de 27 d’octubre de 2016, va aprovar sotmetre a informació pública el PAI dels sectors 5, 6 i 7 de Sòl Urbanitzable Industrial (PAI Oquins).

A continuació se’n pot consultar tota la documentació:

Memòria del Pla Parcial dels sectors 5, 6 i 7 de Sòl Urbanitzable Industrial (PAI Oquins).

Plànol de qualificació.

Plànol d’ordenació.

DOCUMENTACIÓ COMPLETA DEL PAI OQUINS.

Sol·licituds d’activitat econòmica

Activitats econòmiques
CERTIFICAT COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITAT PORTÀTIL
DECLARACIÓ RESPONSABLE CANVI TITULARITAT ESPECTACLES, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
DECLARACIÓ RESPONSABLE OBERTURA COMERÇOS
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
DECLARACIÓ RESPONSABLE CANVI DE TITULARITAT
COMUNICACIÓ ACTIVITATS INÒCUES
DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
SOL·LICITUD OBERTURA ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS

 

Impresos de sol·licituds urbanístiques

Peticions urbanístiques
Petició de llicència d’obra major: valencià / castellà.
Petició de llicència dobra menor.
Declaració del tècnic de l’obra en cas de no necessitar Visat de projecte.
Llicència de segregació: valencià / castellà.
Declaració responsable llicència de 1a ocupació.
Declaració responsable llicència 1a ocupació (EDIFICACIÓ EXISTENT).
Declaració responsable llicència 2a ocupació.
Declaració responsable obra menor.
Documentació i dimensions per autoritzar la construcció d’una caseta de reg (Complementària de la sol·licitud de llicència d’obra menor).

 

Obert fins al 4 d’agost el termini d’al·legacions al Pla General

Ja es troba exposat al públic el nou Pla General Estructural de Pedreguer per tal que tothom que ho vulga puga consultar-lo i fer les al·legacions que considere oportunes. Fins al 4 d’agost, data de finalització del període d’al·legacions, el Pla General estarà exposat a l’oficina tècnica de l’ajuntament en l’horari habitual de dilluns a divendres, de 8 a 14h. A més, els divendres, de 10 a 12h, es trobarà també a la dita oficina l’equip tècnic redactor del pla.

Pròximament serà també possible consultar-lo a l’apartat específic del Pla General d’aquest web, al qual podeu accedir fent clic a l’icona corresponent de la barra lateral dreta o a través d’aquest enllaç.

Normes Subsidiàries de Planejament.

Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament de Pedreguer. 1983.

En l’actualitat, a Pedreguer, la major part de la  normativa urbanística encara es recull en la normativa de l’any 1983, anomenada Normes Subsidiàries de Planejament. El document també replega  algunes de les modificacions que s’han fet al llarg del temps. [Llegir més…]

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI