Hemeroteca

S’ajorna l’adjudicació de les obres per la construcció del pavelló

28 setembre 2012

Nota de premsa sobre la sessió plenària del dijous 27 de setembre de 2012.

La negativa de la Conselleria a signar un pla de pagaments fa que s’ajorne l’adjudicació de les obres del pavelló cobert de Pedreguer

El plenari aprova amb el vot contrari del PP baixar la quota de l’IBI per al proper any

Tot i semblar que Pedreguer estava cada dia més a prop de disposar de pavelló cobert, ja que només faltava adjudicar les obres a una de les 24 empreses presentades a licitació, el ple d’ahir va decidir (amb el vot en contra del PP) aprovar la proposta d’acord feta per la mesa de contractació i que comporta la renúncia temporal a realitzar la contractació de les obres del pavelló, però sol·licitant un ajornament de la subvenció concedida per a la seua construcció, a fi de poder tornar a efectuar el procés de contractació, cas de canviar les circumstàncies que han portat a la paralització temporal.

Aquestes circumstàncies fan referència (i així ho recull la proposta de la mesa de contractació) a que, hui per hui, no existeix liquiditat per a fer front a l’obra del pavelló, ni compromís per part de la Conselleria de fer un pla de pagaments, ni possibilitats legals per demanar una operació de crèdit o de tresoreria i per tant és totalment impossible acomplir amb els terminis de pagament establerts per la llei de contractes del sector públic. Així ho corroboren tots els informes dels tècnics municipals.

“Davant una despesa d’eixa envergadura”, han comentat fonts del govern municipal, “les empreses adjudicatàries, com és normal, volien saber la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament, és a dir, volien saber si anaven a cobrar a mesura que presentaren les certificacions de l’obra”. Segons aquestes fonts, la majoria d’aquestes empreses acceptarien fer l’obra amb un simple compromís per part de Conselleria de fer un pla de pagaments. Per això, fins l’últim moment s’ha estat intentant per part del govern aconseguir el compromís de Conselleria o, en el seu defecte, disposar de diners per anar avançant amb fons municipals el pagament a l’empresa. “Reunits amb la Subsecretària Autonòmica d’Hisenda, se’ns trasllada la rotunda negativa a signar cap tipus de compromís. Per tant, primera possibilitat refusada. L’altra alternativa era més difícil, aconseguir diners per anar pagant a la constructora: els bancs no concedeixen pòlisses, la subhasta de parcel·les es queda sense comprador, la Generalitat no li paga a Pedreguer els més de 600.000 € que ens déu de subvencions de 2010, 2011 i 2012… Si no ens paguen aquests diners en tres anys, quina garantia podem donar a l’empresa de pagar-li més d’1.300.000 euros?”.

Per tot això s’ha considerat el més sensat ajornar l’adjudicació de les obres, demanant una pròrroga al termini d’execució de les obres, per tal de poder tenir temps per aconseguir la manera de finançar les obres. “Pensem que no és descabdellat que se’ns concedisca aquest ajornament, perquè no som un cas aïllat: sense anar massa lluny, a la veïna Dénia està pendent inclús de decidir-se en què gastar els 9.000.000 del Pla Confiança, que, fins i tot, pensem que està fora de termini per decidir quins projectes fer, ja que el canvi de projectes, segons la llei, acabava el 30 de març”.

Davant les crítiques de l’oposició respecte a la possibilitat de perdre la subvenció, el govern ha manifestat el seu desig de que la Conselleria acomplisca amb els seus compromisos i van recordar que potser “alguna culpa tenen tots els grups asseguts al saló de plens, i que han tingut responsabilitat de govern, de no haver portat a terme la construcció d’aquesta obra, consignada al pla confiança des de 2009 i que en tres anys, en un procés llarg i ple d’actuacions no precisament competents, s’ha sigut incapaç de fer realitat”. “El que no podem fer ara, i seria d’una inconsciència total”, han afegit, “és abocar a l’Ajuntament a la bancarrota, i esperar a que la Generalitat es digne a pagar-nos els 1.300.000 € de la subvenció més el 600.000 que encara ens déu… seria una inconsciència i una impossibilitat manifesta, perquè, com sap bé l’oposició, no disposem d’eixos diners”.

En el mateix Ple es va decidir seguir baixant la quota que els ciutadans de Pedreguer paguen per IBI, aplicant l’acord que per unanimitat es va prendre el 16 d’octubre de 2008 i que consisteix en anar baixant aquesta quota fins el 0,5% al 2017, per suavitzar l’augment que significa l’aplicació dels nous valors cadastrals. En 2013 serà del 0,5809% en urbana (en 2012 era del 0,6123%) i 0,71 en rústica (aquesta queda congelada). El PP va votar en contra, perquè, contravenint l’acord de 2008, volia incloure una esmena, en el sentit d’aplicar una quota que significara la congelació del que han pagat enguany els pedreguers. Es va desestimar per no anar en contra de l’acord esmentat de 2008 i per tal d’acomplir amb el pla d’ajust que ens obliga a fer el Govern espanyol arran del pla de pagament a proveïdors i que està calculat amb la quota aprovada.

Altres punts que es van aprovar van ser la modificació dels plecs per l’adjudicació del servei d’abastiment d’aigua (amb l’abstenció del PP), les bases per l’adjudicació dels horts urbans (per unanimitat) i una moció sol·licitant la derogació del Reial Decret de mesures en l’àmbit educatiu, que contempla des de la reducció del nombre de professors o l’increment del nombre d’alumnes a l’aula fins la reducció de les beques i ajudes a l’estudi, menjador i transport, passant per l’increment de les taxes universitàries o la manca de cobertura en baixes inferiors a 15 dies… El PP va votar en contra d’aquesta derogació…

En aquest punt, tant la Regidora d’Educació com el Regidor de Comerç i el mateix Alcalde, van anunciar la intenció del govern de pal·liar les funestes conseqüències de les mesures que estan prenent el Govern de l’Estat i l’Autonòmic, amb la creació d’una partida per ajudes socials i el plantejament d’elaborar un pla de foment de l’ocupació laboral. Van assegurar que el primer potser estiga enllestit per a enguany.

 

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI