Notícies

Registre de càbiles per a les Festes 2017

15 maig 2017

Amb la finalitat de regularitzar el funcionament de les càbiles utilitzades al llarg de les Festes i així compatibilitzar els descans d’uns i les ganes de festa dels altres, l’Ajuntament de Pedreguer indica a tots aquells grups o colles interessats en mantenir una càbila que, abans del 20 de juny, hauran de presentar un escrit (d’acord amb el model que pot trobar-se al final d’aquest text) a l’Ajuntament de Pedreguer amb les següents dades:

  • Dades del titular del local a utilitzar i la seua ubicació.
  • Dades d’una persona major d’edat que signe el contracte de lloguer, si és el cas.
  • Dades d’una persona major d’edat responsable de les activitats que es duran a terme dins de la càbila. Haurà d’aportar-hi una còpia del seu DNI.

Aquesta informació serà traslladada a la Policia Local de Pedreguer amb la finalitat que puguen ajudar a resoldre possibles incidents o denúncies, en cas que se’n produïsquen. És evident que els usuaris dels locals festers hauran de mantenir-los en bones condicions d’higiene, com també les vies públiques que puguen utilitzar per a la realització de celebracions festives.

Gràcies de bestreta per col·laborar-hi.

IMPRÉS REGISTRE CÀBILES 2017

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI