Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ DE MONITORS

CERTIFICAT ACORD J.G. ADJUDICACIÓ

Acta d’obertura del sobre B del Servei de monitors d’escoles esportives municipals

acta obertura sobre B

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Clàusules Administratives Particulars

MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL SERVEI DE MONITORS DE ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER

Model de Plec de Clàusules Administratives Particulars

—————–

PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR EN LA SUBHASTA DELS SOLARS PROPIETAT D’AQUEST AJUNTAMENT SITUATS EN SOL URBÀ INDUSTRIAL, LES GALGUES SECTOR 2.2

Plec

————–

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL CONCURS PÚBLIC, PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE: MONITORS ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER

DEFI. PLEC CONDICIONS EEM i ACTIVITATS ADULTS – copia

————–

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS

PLEC-1

 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU

CERTIFICAT PLENARI

CERTIFICAT

 

 

ACTE 5 PER LA CONTRACTACIÓ d’obres del pavelló poliesportiu municipal per procediment obert


 

 

 

 

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE B DE LES PROPOSICIONS PER LA CONTRACTACIÓ d’obres del pavelló poliesportiu municipal per procediment obert


 

 

 

 

ACTE D’OBERTURA DEL SOBRE B DE LES PROPOSICIONS PER LA CONTRACTACIÓ d’obres del pavelló poliesportiu municipal per procediment obert

 

 

 

ACTE D’OBERTURA DEL SOBRE C DE LES PROPOSICIONS PER LA CONTRACTACIÓ d’obres del pavelló poliesportiu per procediment obert

 


 

 

 

Comunicació als licitadors de l’obra del pavelló poliesportiu

DOCUMENT

 

 

Plec de clausules administratives per la contractació del pavelló esportiu

PLEC CLÀSULES

 

 

 

ACTA III DE LA MESA PER LA CONTRACTACIÓ de les obres de canonada d’impulsió i xarxa de sanejament (fase I) en urbanització Monte Solana.

 

ACTA III MONTE SOLANA

 

 

 

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de febrer de 2014, acordà l’adjudicació del servei de recollida de residus sòlids urbans i transport fins al punt de tractament de residus i neteja viaria a TETMA S.A. pel preu de 343.166,35€ i d’acord amb la proposta.

 

 

 

Expedient servei de recollida de residus.
Acta de la mesa realitzada el 12 de desembre

Queden exclosos els licitadors INNOVIA, URBASER i UTE TALHER-URBAMED.
L’obertura del sobre B serà el dilluns 16 de desembre a les 14.30hores.

Cliqueu sobre l’enllaç per veure l’acta:

acta mesa informe tecnic

_________________________________________________________

Ja podeu consultar l’acta d’obertura del sobre C de la proposta del servei de recollida de R.S.U. i neteja viària C

En relació a l’expedient del servei de recollida de residus i neteja viaria comuniquem que les vuit empreses que han presentat proposta reuneixen els requisits exigits
El dijous 21 a les 13.30 hores, es realitzarà l’obertura del sobre C.
L’acte serà públic.
La Presidenta

 

Servei de recollida de residus i neteja urbana

Les proposicions presentades pel servei de recollida de residus i neteja urbana de pedreguer són les següents:

INNOVIA COPTALIA, S.A.U.
FCC, S.A.
URBASER, S.A.
Agricultores de la Vega
TETMA, S.A.
CESPA, S.A.
UTE TALHER URBAMED
ELSAMEX, S.A.
De conformitat amb la clàusula 12 del plec administratiu el dilluns 18, a les 13 hores serà l’obertura del sobre A. Aquest acte no serà públic.
C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI