Notícies

Pedreguer redueix el deute a 167 € per habitant, front als 479 € de 2011

6 juliol 2017

gràfica evolució endeutament pedreguer

A l’inici de la legislatura anterior, al juny de 2011, el deute de l’Ajuntament de Pedreguer ascendia a la quantitat de 4.491.767,36 €, el que suposava un endeutament del 75% dels ingressos corrents, entre els diners que es devien als bancs i les factures pendents de pagament.

A desembre de 2016, eixe mateix deute va situar-se al voltant dels 2 milions (28%), d’acord amb les dades oficials de deutes municipals a 31 de desembre de 2016 publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Però és que, amb la darrera modificació de crèdit aprovada en la sessió plenària del 29 de juny passat, que ha servit per a destinar part del romanent municipal a eixugar deute, ha passat a situar-se en 1.245.609,54 €, que percentualment representa el 16% dels ingressos corrents. És a dir que entre 2011 i 2017 el deute municipal s’ha reduït del 75 al 16%.

Al 2011, dels més de 8.000 pobles de tot l’Estat, Pedreguer se situava en la posició 1.457 pel que fa a l’endeutament (sent el poble situat en la posició 1 el més endeutat de l’Estat), amb un deute de 479 € per cada pedreguer/a. En canvi, al desembre de 2016, el municipi s’ha allunyat dels pobles més endeutats, situant-se en la posició 2.242, amb un deute de 264 € per cada pedreguer/a. Amb l’amortització anticipada aprovada el 29 de juny, el deute per habitant ha passat a situar-se en els 167 €.

Tal com ha assenyalat Sergi Ferrús, alcalde i regidor d’Hisenda, l’esmentada reducció del deute significa “que l’equip de govern i l’Ajuntament estan fent les coses com cal, treballant amb prudència i sentit de la responsabilitat de la mà dels serveis financers de la casa, als quals cal agrair el seu treball constant i rigorós”.

Enllaç amb la informació del deute de cada poble:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/30/midinero/1498816967_270555.html

Enllaç amb les dades oficials del Ministeri per a Pedreguer (desembre de 2016):

http://www.foro-ciudad.com/alicante/pedreguer/mensaje-13116487.html

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI