Notícies

Pedreguer congela per segon any consecutiu la taxa de recollida de residus

10 novembre 2013

[comunicat de premsa, 2 de novembre]

En el mateix ple, s’aprova també la taxa de l’IBI. Gràcies a la rebaixa del 27% en el valor cadastral de les vivendes urbanes, el ciutadà quasi no notarà l’augemnt del tipus de l’IBI

El passat 31 d’octubre tenia lloc a Pedreguer la sessió ordinària de ple d’eixe mes.

Com és habitual en la sessió d’octubre, es decidia la modificació de dues ordenances  que afecten directament a la butxaca del ciutadà: la de la taxa d’IBI i la de recollida de residus. Mentre aquesta última s’aprovava per unanimitat, la primera va ser aprovada només amb els vots de l’equip de govern.

En paraules del Regidor d’Hisenda, Sergi Ferrús, “podem felicitar-nos, ja que, gràcies al bon estat de les finances del nostre municipi i al bon seguiment del pla d’ajust que vam aprovar per exigència del govern, els pedreguers seguiran pagant per segon any consecutiu la mateixa quantitat per la recollida de residus, 69 € dins del poble, i 88 en el disseminat, unes de les més baixes de la comarca”. La modificació de l’ordenança també ha servit per a desglossar en dos conceptes diferenciats la quota que apareix en rebut: cost de la recollida i cost de tractament i transferència. També ha servit per actualitzar l’estudi d’activitats que es va realitzar en 1993, adaptant-los a la realitat actual, ja que, per exemple, s’ha suprimit indústries de marroquineria per indústries i fàbriques en general.

Pel que fa a la taxa de l’IBI i davant les acusacions de l’oposició, que ha votat en contra adduint que no estava d’acord en pujar els impostos als ciutadans i que el govern pujava més la taxa de rústica per compensar la baixada d’ingressos en urbana, tots els portaveus dels grups que formen l’equip de govern han insistit, amb números a la mà, en que, “amb aquesta quota, l’Ajuntament ingressarà menys del que s’havia previst al pla d’ajust, d’haver seguit aplicant la quota que estava prevista”. Fonts del govern parlen, concretament, d’uns 46.000 per baix del previst (amb la quota aprovada s’ingressaran 114.779,47 més que l’any passat, mentre que la previsió era de 160.886,94).

Així, tot i que el tipus impositiu de l’IBI de l’exercici 2013 ha estat en Urbana el 0,5809 % i en Rústica el 0,71 %, i la previsió pel proper exercici 2014, en allò referent a l’IBI Urbana, era de rebaixar-ho al 0,5564 % (per l’acord municipal del 2008 en què es va decidir pal·liar el desorbitant valor cadastral i la base imposable de la ponència de valors amb un tipus de gravamen menor),  com que aquesta base imposable ara ha canviat substancialment, ja no procedeix seguir amb aquest procediment i en conseqüència (i per tal de donar compliment al Pla d’Ajust i que no perille l’estabilitat pressupostària) la proposta aprovada va ser la següent modificació del tipus de gravamen i quota: béns Immobles Urbans: 0’74 % i béns Immobles Rústics: 0’79 %.

A pesar d’eixa pujada de tipus, segons Ferrús, “el ciutadà d’immobles urbans a penes notarà la pujada (de mitja aquesta pujada serà del 2,28%) perquè, gràcies a les gestions de l’equip de govern, s’ha aconseguit, per fi, que es rebaixe un 27% el valor cadastral de les vivendes i, per tant, l’aplicació d’eixe 0,74% sobre el nou valor cadastral seria quasi equivalent a l’aplicació del previst 0,5564% sobre l’anterior valor… sense perdre de vista que en el primer cas recaptarem menys diners que si haguérem aplicat el segon“. Pel que fa a rústica, la pujada mitjana serà del 15,31%, però, “tot i això, una propietat rústica de les mateixes característiques que una altra urbana, seguirà pagant molt menys que aquesta“. Des del govern volen subratllar el fet que allò important és haver aconseguit la rebaixa del valor cadastral, ja que això es notarà en altres aspectes importants, “com ara a l’hora de tributar a Hisenda, a l’hora de declarar patrimoni o a l’hora de fer els tràmits al registre de la propietat o per qüestions d’herència (sense comprar ni vendre, s’havia de pagar desorbitadament), ja que molts ciutadans havien vist com, de la nit al dia, el seu patrimoni s’havia duplicat o triplicat i això ho notaven en els impostos”.

Pel que fa a altres punt de l’ordre del dia (en un plenari llarg, que va acabar passada la mitjanit), es va aprovar per unanimitat l’exposició pública del PAI dels sectors 5, 6 i 7 del sòl urbanitzable en Oquins, l’elecció de nova Jutgessa de Pau, que, en un procés en què es van presentar deu aspirants, va ser elegida titular Mª Rosa Caselles, i suplent Rocío Rísquez, i una modificació de crèdits.

Finalment es presentaven tres mocions, una d’elles (instant a la Conselleria a pagar el que deu a escoles de música i conservatoris) es va aprovar per unanimitat; les altres dues, no: amb el vot en contra del PP va tirar endavant una en rebuig de la reforma de les pensions, i amb l’abstenció d’aquest partit la de rebuig del copagament farmacèutic.

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI