Últimes subvencions rebudes

Últimes subvencions rebudes

14 setembre 2017

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit recentment a l’Ajuntament de Pedreguer les següents subvencions:

  • Dins de la convocatòria de Subvencions per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament: 1.170,00 € per a la realització de l’activitat “Ment Activa per a la gent gran” i 2.105,00 € per a l’adquisició d’una fotocopiadora per al Centre Social.
  • Dins de la convocatòria per a la reparació d’infraestructures i instal·lacions hidràuliques a executar per les entitats locals: 12.469,62 € per a la reparació de vàlvules per a la millor sectorització de la xarxa de distribució de l’aigua potable.
  • Dins de la convocatòria d’ajudes pels tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietaris: 1.030,51 €.
  • Dins de la convocatòria de subvencions amb destí a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere: 1.804,76 € per a la realització del programa “¿Dónde están y qué ven COE y DUCA?”.

Donació de sang: 20 de setembre

13 setembre 2017

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana fa un crida perquè aquelles persones que ho desitgen s’acosten a la Casa de Cultura el proper dimecres, 20 de setembre, a partir de les 17:00 i fins les 20:30 hores, i hi realitzen una donació de sang.

DÓNA SANG, SALVA 3 VIDES!

Resolució provisional del Bo Infantil (curs 2017/18)

5 setembre 2017

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha publicat el llistat provisional de persones admeses i excloses, i l’import concedit a cada família, en la convocatòria 2017/18 d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle (Bo Infantil).

A continuació podeu trobar les instruccions per a consultar l’ajuda concedida a cada família. Si desitgeu rebre més informació o realitzar-hi una al·legació, podeu fer-ho a l’Ajuntament, fins al 15 de setembre.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL BO INFANTIL 2017-2018

Formació de persones adultes 2017-2018

31 agost 2017

Oberta la matrícula al CP Municipal de Formació de Persones Adultes per al curs 2017-2018. Si desitgeu rebre’n més informació o formalitzar-hi la matrícula, podeu fer-ho a la Casa de la Cultura, durant tot el mes de setembre, de 17 a 21 h.

epa17-18

Ordre del dia del Ple del dijous 31 d’agost

28 agost 2017

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el dijous 31 d’agost a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta anterior, de 29 de juny.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
  3. Modificació del contracte d’RSU, per ampliació del servei de recollida porta a porta als comerços.
  4. Proposta d’adjudicació del servei d’abastiment d’aigua.
  5. Informes d’Alcaldia.
  6. Mocions, precs i preguntes.

nova-marca-pedreguer-2012

Matrícula extraordinària Escola de Música 2017-2018

25 agost 2017

L’Escola i Conservatori Municipal de Música obrirà un PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRÍCULA per al curs 2017-2018 el divendres 1 de setembre (de 9.00 a 14.00 h) i el dilluns 4 de setembre (de 16.00 a 21.00 h). Més informació, al correu conservatoripedreguer@gmail.com

Pedreguer confirma la qualitat de l’aigua potable del municipi

23 agost 2017

Arran de les informacions sobre la presència de nitrats als aqüífers de 15 poblacions de la Marina Alta aparegudes recentment en premsa, l’Ajuntament de Pedreguer vol manifestar que no existeix ni ha existit en els últims anys cap problema amb la qualitat de l’aigua del municipi destinada al consum humà, tal com constaten els resultats de les analítiques que periòdicament hi han realitzat tant la Conselleria de Sanitat com el mateix Ajuntament, a través de la concessionària Tecvasa.

I és que, si bé Pedreguer està inclòs des de l’any 2000 en una de les zones vulnerables per nitrats del País Valencià (DECRET 13/2000, de 25 de gener, de la Generalitat), en cap de les analítiques realitzades en els darrers anys s’ha assolit la xifra màxima de 50 mil·ligrams de nitrats per litre d’aigua establerta per l’Organització Mundial de la Salut el 2004. De fet, l’última de les analítiques realitzades, corresponent al mes d’abril de 2017, ha evidenciat un nivell de nitrats de 8 mg/L, és a dir, molt lluny del màxim previst.

Tal com han assenyalat a la Regidoria d’Aigua responsables de la Unitat de Sanitat Ambiental de l’àrea de Dénia, l’increment del nombre de poblacions vulnerables a la contaminació per nitrats és lògic atés el fet que hi continuen les pràctiques agràries habituals, les quals, juntament amb la sequera dels darrers anys, es troben en l’origen d’aquesta problemàtica.

D’altra banda, han remarcat que encara que es detecte la presència de nitrats en captacions realitzades als aqüífers, això no significa que aquests valors (que, en qualsevol cas, com hem vist, no han arribat fins ara al màxim permés) es traslladen a la xarxa de distribució d’aigua i, per tant, a les persones usuàries d’aquesta, ja que existeixen una sèrie de mecanismes (realització de mescles, pas per potabilitzadores, aplicació de tractaments específics, etc.) que garanteixen la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes dels veïns i veïnes de Pedreguer.

Pedreguer convoca tres minuts de silenci en solidaritat amb les víctimes dels atacs de Barcelona i Cambrils

18 agost 2017

L’Ajuntament de Pedreguer vol manifestar públicament el suport i la solidaritat amb les víctimes dels atemptats d’ahir i aquesta matinada a Barcelona i Cambrils, amb les seues famílies i amb el poble català en el seu conjunt, com també amb totes aquelles persones que moren diàriament arreu del món per causa de la intolerància i el terror; a més de condemnar frontalment els atacs i expressar, una vegada més, el rebuig frontal a la violència i el compromís amb els valors democràtics.

Per això, seguint la crida de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, han estat convocats tres minuts de silenci per a aquest migdia (12.00 h) a la porta de l’Ajuntament.

bcn

Pedreguer engega el procés per a la confecció del Pla Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible

14 agost 2017

Reactivar el sector primari com un dels eixos de l’economia local, preservar l’espai agrari del municipi i fer-ho de manera sostenible, socialment responsable i coherent amb l’entorn. Aquests són els principals objectius del Pla Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible que pretén confeccionar l’Ajuntament de Pedreguer en els pròxims mesos i amb la implicació dels veïns i veïnes del municipi.

L’elaboració del Pla, que anirà a càrrec de la consultoria estratègica local Prohenec, es realitzarà en diverses fases. En primer lloc, una diagnosi detallada de la situació actual del sector agrari al municipi (que s’aconseguirà per mitjà del treball amb els agents locals implicats) permetrà conèixer les principals deficiències, necessitats, fortaleses i oportunitats que presenta el sector actualment. Sobre aquesta base, es procedirà a l’anàlisi estratègica dels condicionants que n’han limitat el creixement i a l’estudi de les possibles alternatives per a la transformació del sistema agrari local. Finalment, s’elaborarà un catàleg d’actuacions per tal d’aconseguir efectivament l’esmentada transformació, catàleg que inclourà les indicacions per tal de dur-les a terme, els objectius que es pretenen aconseguir i el cronograma previst per a la seua implementació.  De resultes de tot plegat s’espera definir les directrius que presidiran el desenvolupament agrari del municipi en els pròxims anys.

Arran de les transformacions experimentades com a conseqüència de l’impuls productiu hortofrutícola d’altres indrets de l’Estat, la competència estrangera i globalització del mercat, el sector agrari de Pedreguer ha experimentat en les últimes dècades un deteriorament ben significatiu, que ha suposat, al seu torn, l’abandonament de parcel·les, la intrusió a l’espai agrícola d’activitats alienes, la fragmentació i la degradació del territori i la reducció dràstica de l’ocupació agrària. Aquesta és a grans trets la situació que es vol revertir aprofitant el gran potencial agrari del municipi, atesa la qualitat del sòl, les peculiars condicions climàtiques i l’alt valor paisatgístic de la zona, mitjançant la modernització de les explotacions, la col·laboració entre els productors, el canvi en els conreus (mitjançant la recuperació d’antics i la introducció de nous), l’aprofitament dels nous canals de comercialització i la diferenciació dels productes, entre moltes altres mesures concretes que sorgiran del procés d’elaboració del pla i que serviran per fer que el sector primari puga recuperar la seua condició tradicional de creador de riquesa i ocupació, mantenidor de l’entorn natural i proveïdor de recursos de proximitat i qualitat.

Tal com ha assenyalat Àngela Barber, regidora d’Agricultura i Medi Ambient, amb aquesta iniciativa i mitjançant la reflexió, el debat i la participació del conjunt de la ciutadania de Pedreguer, i especialment dels agents agraris locals, “podrem definir el futur que volem per al sector agrari del nostre poble i les accions a dur a terme per tal de fer-lo realitat”. “Tot això”, ha afegit, “des dels principis de sostenibilitat, adequació i no deteriorament de l’entorn, viabilitat tècnica i econòmica, i utilitat social”.

 

 

Episodi de pluja a Pedreguer

10 agost 2017

Pedreguer registrà ahir una intensitat de pluja de 23’4 litres/m2 en tan sols 10 minuts. Si extrapolem aquesta quantitat a 1 hora, seria l’equivalent a 140’4 litres/m2 (INTENSITAT TORRENCIAL).

Si algun veí o veïna ha patit algun desperfecte i necessita un informe meteorològic favorable per a reclamar els possibles danys a la seua asseguradora, pot sol·licitar-lo a l’Ajuntament, bé presencialment, bé a través del correu ajuntament@pedreguer.es.

Més informació, a www.inforatge.com/meteo-pedreguer.

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI