Ordre del dia del ple del dijous 27 d’abril

Ordre del dia del ple del dijous 27 d’abril

26 abril 2017

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el dijous 27 d’abril a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta anterior, de 23 de febrer.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
  3. Expedient de modificació de crèdits 2/2017.
  4. Expedient de modificació de crèdits 3/2017.
  5. Moció denominació hospital comarcal.
  6. Moció sobre la Declaració del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.
  7. Moció per a la millora dels criteris d’adjudicació.
  8. Declaració institucional davant de la marginació dels valencians als PGE 2017.
  9. Informes d’Alcaldia.
  10. Mocions, precs i preguntes.

nova-marca-pedreguer-2012

Pedreguer estrena un servei d’informació meteorològica

25 abril 2017

La Regidoria de Medi Ambient ha subscrit un conveni amb Inforatge en virtut del qual Pedreguer disposarà d’un servei personalitzat d’informació sobre el temps. Gràcies a la instal·lació d’una estació meteorològica al terrat del Centre Social, els veïns i veïnes de Pedreguer podran consultar, a través del web www.inforatge.com/meteo-pedreguer, les xarxes socials i l’aplicació municipal Pedreguer App (apartat L’oratge), la predicció meteorològica a quatre dies vista, juntament amb les dades en temps real de la temperatura, humitat, intensitat i direcció del vent, etc.

A més a més, l’agència proporcionarà també avisos a les autoritats municipals, Policia Local i Protecció Civil per tal que puguen estar preparats en cas de qualsevol incidència i conéixer l’evolució de l’oratge en cas d’inclemències meteorològiques.

La liquidació del Pressupost 2016 revela el bon estat dels comptes de l’Ajuntament de Pedreguer

21 abril 2017

La gestió responsable ha permés incrementar com mai abans el romanent de tresoreria i reduir de manera destacada l’endeutament i el termini de pagament a proveïdors

L’Ajuntament de Pedreguer ha tancat l’exercici 2016 amb un superàvit del romanent de tresoreria (és a dir, allò pendent de cobrament menys allò pendent de pagament) de 2.399.947,59 €, xifra superior al de qualsevol exercici anterior (1.480.006,55 € en 2015, 1.724.841,27 en 2014). Així ho ha posat de manifest la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2016. En l’anualitat passada ha disminuït allò pendent de pagament respecte de l’anterior en més de 100.000 €, alhora que els fons líquids han crescut en més de 700.000 € (situant-se en 1.515.120,35 €), cosa que incideix directament sobre l’esmentat romanent.

Així, les mesures adoptades per l’equip de govern, com ara la contracció de les despeses en general i la consecució de nous ingressos (per exemple, els provinents de la canonada d’aigua de la Comunitat de Regants o de l’actualització dels valors cadastrals), han permès tancar l’exercici de 2016 amb un resultat pressupostari positiu de 1.018.994,76 €, a l’igual que en els darrers anys des del 2012, quan s’assolí el superàvit per primera vegada des de 2007. Aquesta situació ha suposat que l’Ajuntament haja complert amb escreix l’objectiu de dèficit exigit a les entitats locals, cosa que li ha possibilitat acollir-se a avantatges establerts per la legislació vigent, guanyar fiabilitat financera a l’hora de concertar préstecs o utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals.

Pel que fa a la regla de la despesa, també s’ha complert en la liquidació del pressupost de 2016, amb un resultat de 5.660.757,35 €, per davall de la despesa màxima admissible resultant de la liquidació del 2015 i l’increment de l’1’8% (és a dir, 6.413.867,17 €).

A més, la bona situació de les finances municipals ha permés al municipi reduir el nivell d’endeutament. Així, si aquest se situava en el 75% al 2011, el capital viu pendent d’amortitzar a 31 de desembre de 2016 és de 2.174.450,88 €, és a dir que ha passat a situar-se en el 28%. De fet, segons les previsions de l’àrea d’Hisenda, es preveu que la inversió de part del romanent de tresoreria en l’amortització anticipada de deute i el fet de no haver sol·licitat nous préstecs faça possible reduir a zero l’endeutament municipal en un termini de dos anys.

També s’ha reduït de manera notable el termini de pagament a proveïdors, que ha passat dels 13 mesos de 2011 als 16,84 dies de 2016.

Sergi Ferrús, alcalde i regidor d’Hisenda, ha valorat molt positivament el resultat pressupostari de l’exercici 2016. Així, ha declarat que “sempre és satisfactori liquidar positivament, i molt més si ho venim aconseguint des de 2012 i el resultat és tan significatiu com el de la liquidació del 2016, que es situa en rècord històric dels darrers 12 anys”. “Això vol dir”, ha afegit, “que l’equip de govern i l’Ajuntament estan fent les coses com cal, treballant amb prudència i sentit de la responsabilitat de la mà dels serveis financers de la casa, als quals cal agrair el seu treball constant i rigorós”.

Donació de sang: dimecres 26 d’abril

21 abril 2017

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana fa un crida perquè aquelles persones que ho desitgen s’acosten a la Casa de Cultura el proper dimecres, 26 d’abril, a partir de les 17:00 i fins les 20:30 hores, i hi realitzen una donació de sang.

DÓNA SANG, SALVA 3 VIDES!

Pedreguer es beneficia de les iniciatives de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de la MASSMA, amb seu a la Casa del Campell

18 abril 2017

En el marc del conveni signat el passat mes de gener entre la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat i l’Ajuntament de Pedreguer per a la cessió de la Casa del Campell amb finalitats socials, l’immoble acull des de fa alguns mesos la seu de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA) i pròximament podrà tenir altres usos complementaris, en benefici de la ciutadania de Pedreguer i del conjunt de la comarca.

Tal com el seu nom indica, la finalitat d’aquest organisme és donar resposta a les necessitats comarcals en matèria de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictivies, per a la qual cosa desenvolupa iniciatives dirigides a la comunitat educativa (escolars, famílies i professorat) i al conjunt de la ciutadania dels municipis que formen part de la mancomunitat.

En aquest sentit, i pel que fa al municipi de Pedreguer, l’UPCCA MASSMA ha dut a terme el tallers de prevenció de consum de tabac i alcohol per a l’alumnat de tercer cicle de Primària. Al mateix temps ha incentivat la participació d’aquest alumnat en el concurs i certàmens diversos orientats a la sensibilització contra el consum de drogues i el foment d’una vida saludable. D’altra banda, s’ha ofert accés a les famílies interessades al curs en línia de formació de la Fundació d’Ajuda contra la Drogadicció, alhora que s’han realitzat diverses actuacions orientades a l’alumnat de secundària de la localitat, com ara la seua participació en els programes LUDENS (de prevenció del joc patològic), PREVTEC 3.1 (de prevenció de l’addicció a les noves tecnologies), de bon ús de les noves tecnologies, sobre la legislació vigent i factors de protecció en matèria de consum, tràfic de drogues il·legals, etc.

Les activitats desenvolupades, que han comptat amb la col·laboració de la Policia Local, han servit per complementar el treball realitzat pel pioner Servei Municipal d’Infermeria Escolar, una de les finalitats del qual és la promoció entre l’alumnat de Pedreguer d’hàbits saludables de vida.

Pedreguer destina més de 100.000 euros a convenis amb associacions culturals, esportives i socials

10 abril 2017

Pedreguer es distingeix a nivell comarcal per la seua gran vitalitat associativa, que es tradueix en l’existència d’una quantitat important de col·lectius i entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen les seues activitats al municipi, en benefici del conjunt dels veïns i veïnes. Per tal d’afavorir l’associacionisme local i col·laborar-hi, l’Ajuntament subscriu anualment convenis de amb la gran majoria d’elles. En aquest sentit, d’acord amb el Pressupost Municipal per a 2017, aprovat al Ple del passat mes de desembre, l’Ajuntament de Pedreguer destinarà enguany un total de 105.342 € al teixit associatiu local.

Concretament, està previst que les entitats i col·lectius de caràcter cultural reben un total de 66.300 €, les esportives uns 19.052 €, les socials 9.100 € i altres associacions al voltant dels 10.000 €. A la subvenció de les quantitats indicades cal afegir altres vies de col·laboració, com ara la cessió d’espais i recursos materials, la concessió dels beneficis de l’aparcament del Rastre, etc.

Tal com ha indicat l’alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, “el dinamisme del teixit associatiu del nostre poble és un element distintiu i que convé preservar, ja que és senyal de vitalitat, solidaritat i implicació ciutadana”. “És per això”, ha afegit, “que l’Ajuntament ha consignat més de 100.000 € per a donar-li suport, quantitat més que considerable però perfectament raonable si tenim en compte la gran quantitat d’activitats i iniciatives que les associacions de Pedreguer desenvolupen al llarg de l’any”.

 

 

Campanya de prevenció del càncer colorectal

3 abril 2017

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana procedirà pròximament a l’enviament de les cartes d’invitació i participació en la 6a ronda del Programa de Prevenció del Càncer Colorectal a Pedreguer. Aquest programa va dirigit a persones amb edats compreses entre els 50 i els 69 anys.

Pots consultar-ne tota la informació, al següent document:

FULLET PREVENCIÓ CÀNCER COLORRECTAL

prevenció càncer colorrectal

Pedreguer s’adhereix a la cooperativa d’energia verda Som Energia

31 març 2017

La intenció de l’Ajuntament és contractar la llum de les instal·lacions municipals amb la cooperativa per tal d’estalviar i afavorir el canvi a un nou model energètic

somenergia

Aquesta setmana Pedreguer ha formalitzat l’adhesió a la cooperativa de consum energètic Som Energia, entitat dedicada a la producció i comercialització d’energia d’origen renovable. A canvi d’una quota única d’associació de 100 €, l’Ajuntament, pioner a la comarca en aquest aspecte, comptarà amb l’assessorament de la cooperativa a l’hora de contractar la llum dels edificis i equipaments municipals, assessorament que podrà oferir-se al conjunt de la ciutadania del poble i al personal de l’àrea de serveis socials (en aquest cas perquè puguen informar les famílies amb dificultats econòmiques dels mecanismes existents per evitar caure en la pobresa energètica).

La mesura pretén materialitzar el suport de l’Ajuntament a un nou model energètic alternatiu basat en la generació i consum d’energia verda i la descentralització de la producció elèctrica. En aquest sentit, la intenció de l’equip de govern és estudiar, en els pròxims mesos, la contractació de l’electricitat de les instal·lacions municipals amb la cooperativa, per tal no només de contribuir així a un canvi en el model energètic a llarg termini, sinó també d’aconseguir de manera més immediata un estalvi en la factura de la llum per mitjà, per exemple, de l’adequació de les potències contractades.

A més, des de la Regidoria de Medi Ambient s’està treballant en l’organització d’unes jornades, que se celebraran previsiblement al mes de maig, per tal que els veïns i veïnes de Pedreguer puguen conèixer els serveis que ofereix Som Energia i les diverses possibilitats existents per tal de poder gaudir, tant a nivell particular com col·lectiu, d’energia verda d’origen renovable i afavorir d’aquesta manera la transformació del model energètic.

Cal recordar també que, al gener de 2016, l’Ajuntament va adherir-se al Pla Contra la Pobresa Energètica de la Generalitat Valenciana, del qual s’han beneficiat ja diverses famílies del municipi amb pocs recursos econòmics.

Comença el V Pla Local d’Ocupació de Pedreguer

30 març 2017

L’1 de març tingué lloc l’inici del primer torn del V Pla per al Foment de l’Ocupació Local de l’Ajuntament de Pedreguer. L’objectiu de la iniciativa és donar suport a les persones amb dificultats d’integració en el mercat de treball, per mitjà de la formació, la consecució d’experiència laboral i la millora de les oportunitats d’ocupabilitat. El Pla serà finançat íntegrament per l’Ajuntament i compta amb una consignació específica de 200.000 € en el Pressupost de 2017.

L’esmentat pla tindrà una durada de 10 mesos i hi participaran un total de 64 persones aturades del municipi i inscrites a les oficines del Servof i de Creama, les quals realitzaran tasques d’auxiliar d’ajuda a domicili (6 persones en dos torns de 5 mesos, 20 h setmanals), suport administratiu (4 persones en dos torns de 5 mesos, 30 h setmanals), i peó agrícola i forestal i de serveis generals (54 persones en tres torns, el primer de 4 mesos i els altres de 3 mesos, 30 h setmanals). A les persones beneficiàries se’ls formalitzarà un contracte de treball i cobraran la part proporcional corresponent segons el Salari Mínim Interprofessional.

El termini de presentació de sol·licituds tingué lloc entre els dies 30 de gener i 10 de febrer, durant els quals van presentar-se 156 persones candidates (137 en la modalitat de peó, 7 en la d’atenció a domicili i 12 en la de suport administratiu). A l’hora de realitzar el procés selectiu, que s’ha desenvolupat durant el mes de febrer, s’han tingut en compte preferentment els col·lectius més afectats per la crisi al municipi i les persones aturades de llarga duració.

Donació de sang: dimecres 29 de març

21 març 2017

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana fa un crida perquè aquelles persones que ho desitgen s’acosten a la Casa de Cultura el proper dimecres, 29 de març, a partir de les 17:00 i fins les 20:30 hores, i hi realitzen una donació de sang.

DÓNA SANG, SALVA 3 VIDES!

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI