Anuncis

I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.

El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer es concep com el marc d’actuació i la ferramenta per a impulsar el principi d’igualtat dintre de l’Ajuntament  com  a  organització,  així  com  en  la  vida  social,  política  i  cultural  del municipi.

L’Àrea  de  la  Dona  de  l’Ajuntament  de  Pedreguer, mitjançant al Comissió d’Igualtat, presidida per la Regidoria d’Igualtat, desenvoluparà  fonamentalment  les labors de coordinació i seguiment derivades del principi de transversalitat.

Podeu trobar la Comissió a les xarxes socials, a Facebook (https://www.facebook.com/igualtatpedreguer/) o a Twitter (https://twitter.com/IgualtatPDGR)


La igualtat d’oportunitats entre Dones i Homes és una qüestió de drets humans i la seua consecució resulta imprescindible per a aconseguir una societat més justa i democràtica.
Hui podem afirmar que tenim un marc de dret igualitari que ens garanteix una igualtat formal, no obstant no és prou per a aconseguir una igualtat real i efectiva. Per això, és necessari  continuar  desenvolupant  polítiques  i  mesures  que  permeten  canvis  socials tendents a l’aplicació efectiva del principi d’igualtat.
Des de la creació dels anomenats Instituts de la Dona en 1983 s’ha desenvolupat una tasca essencial que consisteix a fer conscient a la societat de les diferències entre Homes i Dones, de les desigualtats i de la discriminació de gènere.
L’elaboració del present Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del municipi de   Pedreguer   respon   a   l’estratègia   de   planificació   de   les   Polítiques   d’Igualtat d’Oportunitats del Govern Regional.
L’objectiu del present pla és, d’una banda, continuar promovent mesures d’acció positiva dirigides a eliminar desigualtats o barreres específiques, per un altre, la introducció de laperspectiva de gènere en tots els àmbits de les polítiques públiques locals, per mitjà de lacoordinació entre departaments i Àrees.
El I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer s’estructuran sis àrees d’actuació, cada una d’elles articulada per objectius, actuacions i indicadors d’avaluació. Les àrees d’actuació proposades són les següents:

ÀREA 1: AJUNTAMENT

ÀREA 2: CULTURA I ESPORT

ÀREA 3: EDUCACIÓ

ÀREA 4: TREBALL

ÀREA 5: INCLUSIÓ SOCIAL I SALUT

ÀREA 6: URBANISME I MEDI AMBIENT

En este apartat es van a desenvolupar, segons les Àrees d’este Pla, els objectius i accions a realitzar en el període 2012-2016. Els objectius defineixen la realitat social que es pretén canviar i compleixen la funció de prioritzar  el  que  cal  fer  i  de  concretar,  a  través  dels  indicadors  proposats  i  de  les avaluacions posteriors, l’abast dels resultats aconseguits. Es van a establir objectius en cada àrea establida, incorporant en cada un d’ells les accions a dur a terme, englobades en els grups d’accions següents:
Creació de coneixement, sensibilització, informació i divulgació, formació, creació i adaptació de recursos i servicis, creació i adequació de normes i creació i adequació de mecanismes de seguiment.
La descripció de les accions que es planteja farà referència a les estratègies que en elles es van a implementar.
Així  mateix, és important  afegir  que les  responsabilitats  departamentals  no  s’esgoten necessàriament en una àrea d’intervenció concreta, ja que pot haver-hi departaments (o àrees  municipals)  l’àmbit  de  competència  de  la  qual  s’estenga  a  més  d’una  àrea d’intervenció. No obstant, l’estructuració de les Àrees d’Intervenció d’este I Pla, ajuden atindre una visió conjunta i nítida de què s’ha de fer en cada una, per a contribuir a l’èxit dels objectius en favor de la Igualtat de Dones i Homes. Per tant, els objectius i accions que més avant es presenten, es basen en les necessitats detectades en el municipi.

El període de vigència del Pla s’establix per al període 2012-2016, no obstant la seua validesa  es  prorrogarà  fins  a  l’aprovació  per  l’òrgan  competent  del  II  Pla  d’Igualtatd’Oportunitats entre Dones i Homes.

Pla d’Igualtat sencer en Valencià.

Plan de Igualdad en Castellano.

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI