Urbanisme

Exposició pública PAI Oquins

L’Ajuntament de Pedreguer, en la sessió plenària de 27 d’octubre de 2016, va aprovar sotmetre a informació pública el PAI dels sectors 5, 6 i 7 de Sòl Urbanitzable Industrial (PAI Oquins).

A continuació se’n pot consultar tota la documentació:

Memòria del Pla Parcial dels sectors 5, 6 i 7 de Sòl Urbanitzable Industrial (PAI Oquins).

Plànol de qualificació.

Plànol d’ordenació.

DOCUMENTACIÓ COMPLETA DEL PAI OQUINS.

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI