Hemeroteca

Descobert un important jaciment arqueològic al terme de Pedreguer

7 novembre 2012

Ara fa un any i dos mesos, en l’agost de 2011, un grup d’arqueòlegs va visitar la cova del Comte de Pedreguer. La sorpresa va ser monumental quan descobriren unes figures sobre les parets interiors de la caverna.

El jaciment arqueològic de la Cova del Comte se situa en el terme municipal de Pedreguer (Marina Alta, Alacant). En el tram més interior de la cavitat s’han documentat els panells amb decoració prehistòrica incisa i pintada, més concretament del Paleolític superior. És un dels escassos centres amb art d’aquesta cronologia en la Comunitat Valenciana on a penes es coneixen mitja dotzena de jaciments amb manifestacions rupestres de tanta antiguitat.

La cova

La Cova del Comte es localitza a 260 m. d’altura al peu d’una cinglera que perfila el curs mitjà del Barranc de la Parra en un paisatge abrupte, de forts pendents, antigament abancalat però hui inculte i cobert per coscoll, matoll baix, figueres paleres, ullastres i pins. La cova està oberta cap el nord-oest, té uns 60 m. de longitud i un desnivell d’uns 12 m. Al llarg d’aquest espai es poden distingir quatre àmbits diferents: la sala de l’entrada, la galeria de la gatera, la sala interior i la gatera de desguàs del final.

La sala de l’entrada té uns 15 m. de llargària i està perfectament il·luminada. Al final d’aquesta s’obri una angosta obertura que dóna pas a una llarga galeria descendent de difícil accés, amb uns 18 m. de longitud. Una vegada superada la gatera accedim a la sala interior d’uns 23 m. de longitud, ampla, alta i amb un fort pendent cap a l’interior. En el tram final el sòl és argilenc, humit i inclús embassat si s’han produït precipitacions. En aquesta sala és on es localitzen els diferents panells amb art parietal paleolític. Finalment, el sostre de la sala interior descendeix sensiblement fins tornar a convertir-se en una gatera estreta i sinuosa que acaba per ser impracticable. En aquest punt es documenten també traços de pintura.

La cova presenta un jaciment arqueològic que s’engloba dins de diferents períodes culturals de la Prehistòria. El més antic correspon al Paleolític superior, amb una cronologia aproximada entre el 18.000 i el 16.000 abans del present. També s’observen restes del Neolític, amb una cronologia aproximada situada entre el 7.000 i el 4.000 abans del present. A més, de les restes arqueològiques, la cova també presenta uns importants valors de caràcter etnològic i natural. La cavitat va formar part d’un corral pel ramat en temps històrics i encara conserva uns murs de tanca, un accés i altres elements relacionats amb el món de la ramaderia.

Les manifestacions artístiques

Els diferents panells amb manifestacions artístiques, es localitzen bàsicament en la paret nord de la sala interior. Es tracta de gravats i pintures que representen figures zoomorfes, amb cavalls, cabres o cérvols, i altres representacions abstractes com ara signes en forma de cercles concèntrics, rectangles, “chevrons”, escales o petxines. En el fons de la sala hi trobem una fornícula amb una única figura gravada que representa un cap de cavall.

Són nombrosos els signes pintats, generalment en negre, unes vegades són motius poc definits, unes altres tenen forma d’arbre, la majoria de les voltes abunden els traços en forma de barra, individuals o a parelles. No es descarten motius més complexes o inclús zoomorfes molt alterats per l’erosió del suport. Pels trets estilístics i les associacions de zoomorfs i signes és possible atribuir-lo al Paleolític superior, concretament al final del cicle artístic pre-magdalenià.

La Cova del Comte és un Bé d’Interés Cultural pel fet de contenir manifestacions d’art rupestre conforme a la legislació de l’Estat Espanyol i autonòmica. A més, aquest tipus de manifestacions artístiques estan reconegudes per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat, cosa que implica una valoració cultural per damunt del que serien els béns culturals nacionals en tant que representa en si mateix una fita per la humanitat com a col·lectiu.

El projecte d’investigació i la protecció de la cova

S’està duent a terme un projecte d’investigació de la Cova del Comte així com la protecció, difusió i posada en valor. El projecte contempla l’estudi de l’art rupestre, de les restes arqueològiques, històriques i etnològiques. El projecte d’investigació està autoritzat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Actualment està en procés de documentació, però moltes tasques com la topografia o la fotografia ja s’han realitzat. En l’estudi s’ha emprat tecnologia d’avantguarda com l’enregistrament mitjançant fotogrametria i escàner 3D. Pròximament està prevista l’excavació arqueològica.

El promotor del projecte d’investigació de la Cova del Comte és la Fundació CIRNE. La direcció de l’estudi està formada pels arqueòlegs: Josep A. Casabó Bernad, Juan de Dios Boronat Soler, Joaquim Bolufer Marqués, Marco Aurelio Esquembre Bebia i Pasqual Costa Cholbi. La fotografia està a càrrec d’Enric Martínez García. També hi participa l’empresa Arpa Patrimonio en la gestió administrativa, la fotogrametria i l’escàner 3D. A més de la Fundació CIRNE, l’Ajuntament de Pedreguer també ha patrocinat i col·laborat amb els diferents treballs com ara la topografia, la reconstrucció dels murs del corral o en el tancament del jaciment arqueològic.

El passat dia 31 d’octubre es va procedir al tancament de la cova com a mesura de protecció. Es va posar una tanca metàl·lica en l’exterior de la cavitat segons les instruccions de la Direcció General de Patrimoni Cultural. En el tancament hi participà la Diputació d’Alacant amb el Servei d’Emergències dels Bombers, així com membres de la brigada d’obres de l’Ajuntament de Pedreguer i un bon grapat de voluntaris, que hi van col·laborar de manera desinteressada.

[fotos: Enric Martínez, CIRNE]

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI